Časopis Transfer – Ročník 2017

Mar 8, 2021

OBSAH

TRANSFER 29/2017ke stažení

Téma: Nové poznatky a výsledky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR

Bird strike zkoušky plochých kompozitních panelů pro ověření numerických analýz při vývoji vzduchovodu L-39NG
Ing. Radek Doubrava, Ph.D., Ing. Jan Raška, Ph.D., Ing. Martin Oberthor (VZLÚ)
Model letounu UL-39 pro tunelová měření
Ing. Ondřej Holas, Ing. Josef Voslář, Ing. Martin Koreň (ČVUT)
Možnosti monitorování kompozitní konstrukce s využitím Lambových vln
Ing. Lenka Michalcová (VZLÚ)
Měření specifické absorbované energie kompozitních materiálů
Ing. Michal Mališ, Ph.D. (VUT)
Vývoj a zkoušky kompozitního vzduchovodu
Ing. Jan Václavík a kolektiv (Aero Vodochody)
Kompozitní balistická ochrana
Ing. Petr Průcha, Ph. D. (LA composite, s. r. o.)
Prepregy pro vytvrzování bez autoklávu
Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. (VZLÚ)

TRANSFER 30/2017ke stažení

Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 8.6. – 9.6. 2017 v ZVVZ MACHINERY, Milevsko

Vodou ředitelné laky s řízenými povrchovými vlastnostmi na bázi samosíťujících latexů
Ing. Jana Machotová, Ph.D.; Ing. Adéla Rückerová, Ing. Miroslav Večeřa, CSc.; Ing. Luboš Prokůpek, Dr., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Vliv tloušťky základního materiálu na hodnocení zkoušky přilnavosti odtrhem
ing. Tomáš Vavřík, ing., Jiří Sedlář – Colorlak a.s.
Využití UV laků na konkrétní sortiment dílů se zaměřením na robotické aplikace
WP2 – Aktivita 8 Výsledek TE 02000011V008 – Ing. Miroslava Banýrová, GALATEK a.s.
Microstructure and selected physical properties of plasma sprayed yttrium oxide Y2O3
Jiří Kotlan – Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Ramachandran Chidambaram Seshadri – Stony Brook University, NY 11794-2275, USA, Pavel Ctibor – Institute of Plasma Physics CAS, v.v.i., Prague, Czech Republic.
Diagnostický průzkum PKO ploch spojovacího mostu mezi objektem dílen, skladů a 1. HVB – JE Temelín
Ing. Jan Kudláček, Ph.D., Ing, Michal Zoubek, Ing. Jakub Svoboda – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická
Nátěrový systém pro integrální palivové nádrže
Ing. Martina Pazderová, Ph.D., Ing. Kateřina Titěrová – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha
Účinek superhydrofobních fotokatalyticky aktivních vrstev na regulaci růstu biofoulingu
Mgr. Maja Korous; Mgr. Eva Trávníčková; Mgr. Eva Dvořáková, PhD.; Mgr. Barbora Pijáková; Mgr. Zbyněk Voráč, PhD. – Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno