Časopis Transfer – Ročník 2008

Mar 8, 2021

OBSAH

Časopis Transfer 7/2008 – ke stažení zde

 • Výzkum koroze a elektrochemické koroze mechanických spojů
  v konstrukčních kombinacích kov-kompozit
  J. Jironč
 • Výzkum statické a únavové únosnosti mechanických a lepenomechanických
  spojů v kombinacích kompozitních a kovových konstrukcí 
  J. Jironč, R. Doubrava
 • Aplikace kompozitních materiálů v konstrukci malého dopravního
  letadla 
  P. Průcha
 • Recyklace kompozitních materiálů s uhlíkovou výztuží, získané
  recykláty a jejich aplikace 
  M. Valeš, K. Cihelník, B. Štekner
 • Zkoušky pro simulaci tváření termoplastového kompozitu
  J. Křena, R. Růžek
 • Využití technologie RTM při výrobě kompozitního podvozkového
  nosníku malého dopravního letadla 
  F. Martaus
 • Aplikace pokročilých kompozitních materiálů v letectví
  R. Pavlica, M. Cervinková
 • Zkoušky kompozitních konstrukcí s velkými deformacemi
  za zvýšené teploty
  J. Juračka, I. Jebáček
 • Nanokompozity s uhlíkovými nanočásticemi 
  J. Podzimek
 • Aplikace principů smart structures v konstrukci leteckého
  kompozitního dílu
  J. Klesa, K. Barák
 • Použití kompozitů v ultralehkých letadlech od roku 1990 do roku 2007
  V. Chvála

………………………………………………………………………………………………

Časopis Transfer 8/2008 – ke stažení zde

 • Technické řešení pohonu vrtulí modelu FOREMADE
  J. Červinka
 • Aplikace Navier-Stokesových rovnic pro 3D vazké stlačitelné
  laminární a turbulentní proudění v osově symetrických problémech 
  J. Pelant, M. Kyncl
 • Interakce v regulačních ventilech parních turbin
  L. Tajč, L. Bednář
 • Vliv manipulátoru na charakteristiky letounu 
  N. Žižkovský
 • Experimentální model automobilu pro měření se simulovanou
  blízkostí země 
  Š. Zdobinský
 • Studium půdorysných tvarů křídla
  P. Vrchota, K. Jandová
 • Řešení inverzní úlohy obtékání leteckého profilu pomocí
  kontraktivního operátoru pro vazké proudění 
  J. Šimák, J. Pelant
 • Metoda semiGLS pro stabilizaci MKP v analýze nestlačitelného
  proudění
  J. Šístek, P. Burda, J. Novotný
 • Výpočet aerodynamických charakteristik vrtule pomocí CFD 
  P. Klínek
 • Numerický výpočet přízemního efektu působícího na letoun
  typu samokřídlo 
  A. Drábek, Z. Hrnčíř
 • Inženýrská metoda výpočtu 2D TMV 
  K. Filakovský
 • Numerické řešení 3D stacionárního obtékání křídla 
  P. Furmánek, J. Fürst, M. Kladrubský, K. Ko

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale