Časopis Transfer – Ročník 2015

Mar 8, 2021

OBSAH

ČASOPIS TRANSFER 24/2015ke stažení

Vývoj nástrojů pro obrábění vláknových kompozitů s termoplastickou matricí

Kolář Petr – ČVUT

Charakteristiky vyztuženého termoplastu C/PPS z pelet

Křena Josef – Latecoere CZ

Termická analýza kompozitních materiálů s polymerní matricí

Podzimek Jakub – VZLÚ

Vývoj kompozitních dveří pro L-410NG

Průcha Petr – LA composite

Vývoj interiéru cestujících pro L-410NG

Straka Radek – 5M

Porovnání ASTM norem pro stanovení návrhových hodnot v tlaku a ve smyku

Urík Tomáš – VUT

Pozemní pevnostní a funkční zkoušky morfujících kompozitních částí křídla v projektu SARISTU

Snop Vladimír – VZLÚ

Vývoj kompozitních motorových gondol pro L-410NG

Cabrnoch Bohuslav – VZLÚ


ČASOPIS TRANSFER 25/2015 – ke stažení

Strukturované mikrogely připravené emulzní polymerací

Ing. Jana Machotová, Ph.D.; Ing. Miroslav Večeřa, CSc.; Ing. Luboš Prokůpek, Dr. – Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Plazmochemická modifikace jednovrstevných nátěrových hmot a jejich diagnostika

Mgr. Miloš Klíma, Ph.D., Mgr. Eva Kedroňová, doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky

Možnosti hodnocení účinnosti antifoulingových technologií

Mgr. Bc. Eva Trávníčková & kol. – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 753/5, pavilon A29, 625 00 Brno, Ústav fyzikální elektroniky, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Zařízení pro aplikaci plasmatu s pohybem vzorků plynule regulovatelnou rychlostí

Ing. Miroslava Banýrová, František Vojíř, Stanislav Dvořák (GALATEK a.s.)

Vývoj nátěrového systému pro letecký průmysl se zaměřením na snížení VOC

Ing. Jiří Sedlář, Ing. Milan Krča

Vývoj nátěrových systémů s vysokou korozní odolností

Ing. Petr Rojek, Ing. Jaroslava Benešová

Interaktivní nátěrové hmoty

Ing. Zuzana Ficková, Ing. Jan Kudláček, Ph.D., Jakub Heller

Princip fukce tepelných bariér připravovaných žárovými nástřiky

Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. & kol., Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně


ČASOPIS TRANSFER 26/2015 – ke stažení

Výpočet aerodynamických charakteristik křídla metodou nelineární vztlakové čáry
Mgr. Martin Lahuta – VZLÚ
 

Odstranění vlivu poryvu na profil pomocí řízení mezní vrstvy
Ing. Pavel Hospodář – VZLÚ
 

Použití obtokového kanálu ve vstupu odstředivého kompresoru za účelem zlepšení jeho charakteristiky
Ing. Miroslav Růžička – První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
 

Návrh výstupního kanálu dmychadla pro sportovní letoun
Jan Klesa, Robert Theiner – ČVÚT
 

Řešení turbulentního proudění v OpenFOAMu s využitím AUSM +up schématu a EARSM turbulentního modelu
Ing. Vojtěch Běták – VZLÚ
 

Aerodynamika zakřivených křídel
Ing. Robert Kulhánek – Ústav letadlové techniky FS ČVUT v Praze
 

Modelování proudění v lopatkových mřížích při nízkých hodnotách Re
Ing. Petr Straka, Ph.D. – VZLÚ
 

Fyzikální modelování rozptylu plynů nad složitým terénem
Ing. Petr Michálek, Ph.D., Mgr. David Zacho, Ph.D. – VZLÚ
 

Modelování indukovaného víru za křídlem pomocí RANS a LES simulací a porovnání s měřením.
Ing. Jiří Matějů – VUT v Brně; Dr. Philip Griffin – University of Limerick