Časopis Transfer – Ročník 2014

Mar 8, 2021

OBSAH

ČASOPIS TRANSFER 21/2014 – ke stažení

Metody určování teplotní odolnosti kompozitů

Cabrnoch B., VZLÚ

Ultrazvuková nedestruktivní kontrola kompozitních konstrukcí ve VZLÚ

Bělský P., VZLÚ

Odolnost kompozitního profilu tvaru T vyrobeného nízkonákladovou metodou

Kadlec M., VZLÚ

Vliv materiálu formy a separátoru na kvalitu povrchu kompozitního dílu

Vittek P., ČVUT FS 

Celokompozitní proudový letoun Flaris LAR-1

Průcha P., LA composite


ČASOPIS TRANSFER 22/2014 – ke stažení

Stav a trendy vývoje průmyslových NH

Ing. Zdeněk Tůma a kol., Colorlak, a.s.

Interaktivní nátěrové systémy

Ing. Zuzana Ficková, Ing. Jaroslava Benešová, Ing. Jan Kudláček, Ph.D., ČVÚT v Praze, Fakulta strojní,

Ústav strojírenské technologie

Aplikace laků vytvrzovaných UV zářením a možnosti jejich průmyslového využití

Ing. Martin Mokroš, MBA, Ing. Miroslava Banýrová GALATEK a.s.

Polymerní pojiva pro nátěrové hmoty ve stavebnictví

Ing. František Herrmann, CSc., SYNPO akciová společnost

Funkcionalizované strukturované mikrogely připravené emulzní polymerací

Ing. Jana Machotová, Ph.D.; Ing. Miroslav Večeřa, CSc.; Ing. Luboš Prokůpek, Dr., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Vybraná aditiva chemicky vázaná na polymery

Ing. Miroslav Večeřa, CSc. & kol., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Zkouška korozní odolnosti nátěrových systémů aplikovaných Aircraft Industries

Ing. Alena Koukalová, Ing. Kateřina Titěrová, Ing. Miroslav Valeš, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha

Plazmo-chemické, chemické a diagnostické metody pro povrchové úpravy

Mgr. Miloš Klíma, Ph.D. a kol., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky


ČASOPIS TRANSFER 23/2014 – ke stažení

Výpočetní aerodynamická optimalizace nízkorychlostního křídla
Martin Lahuta, Zdeněk Pátek, András Szöllös – VZLÚ, Praha

Aerodynamika aerodynamické brzdy
Jan Červinka, Martin Lahuta, Zdeněk Pátek, VZLÚ, Praha

Simulace spalování s tvorbou sazí
Ing. Vojtěch Běták, VZLÚ

Rozptyl plynu v okolí terénní vlny ve větrném tunelu s mezní vrstvou
Ing. Petr Michálek, Ph.D., Mgr. David Zacho, Ph.D. VZLÚ

Complex geometrical constraints handling in the context of aerodynamic shape optimization
Ing. Jiří Hradil, VUT v Brně

Úprava Riemannova problému při řešení rovnic stlačitelného proudění

RNDr. Martin Kyncl, Ph.D., RNDr. Jaroslav Pelant, CSc., VZLÚ

Základní návrh rotoru radiálního kompresoru 
Ing. Jan Slanec, Ph.D.

Deformace proudového pole v aerodynamickém tunelu Ing.
Dušan Maturkanič, Ph.D.

VUT contribution to Garteur Action Group 52 
Ing. Petr Dvořák, Brno University of Technology, Institute of Aerospace Engineering

Využítí geometrické parametrizace pro popis geometrie letounu
Ing. Ivan Dofek