Časopis Transfer – Ročník 2014

Mar 8, 2021

OBSAH

ČASOPIS TRANSFER 21/2014 – ke stažení

Metody určování teplotní odolnosti kompozitů

Cabrnoch B., VZLÚ

Ultrazvuková nedestruktivní kontrola kompozitních konstrukcí ve VZLÚ

Bělský P., VZLÚ

Odolnost kompozitního profilu tvaru T vyrobeného nízkonákladovou metodou

Kadlec M., VZLÚ

Vliv materiálu formy a separátoru na kvalitu povrchu kompozitního dílu

Vittek P., ČVUT FS 

Celokompozitní proudový letoun Flaris LAR-1

Průcha P., LA composite


ČASOPIS TRANSFER 22/2014 – ke stažení

Stav a trendy vývoje průmyslových NH

Ing. Zdeněk Tůma a kol., Colorlak, a.s.

Interaktivní nátěrové systémy

Ing. Zuzana Ficková, Ing. Jaroslava Benešová, Ing. Jan Kudláček, Ph.D., ČVÚT v Praze, Fakulta strojní,

Ústav strojírenské technologie

Aplikace laků vytvrzovaných UV zářením a možnosti jejich průmyslového využití

Ing. Martin Mokroš, MBA, Ing. Miroslava Banýrová GALATEK a.s.

Polymerní pojiva pro nátěrové hmoty ve stavebnictví

Ing. František Herrmann, CSc., SYNPO akciová společnost

Funkcionalizované strukturované mikrogely připravené emulzní polymerací

Ing. Jana Machotová, Ph.D.; Ing. Miroslav Večeřa, CSc.; Ing. Luboš Prokůpek, Dr., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Vybraná aditiva chemicky vázaná na polymery

Ing. Miroslav Večeřa, CSc. & kol., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Zkouška korozní odolnosti nátěrových systémů aplikovaných Aircraft Industries

Ing. Alena Koukalová, Ing. Kateřina Titěrová, Ing. Miroslav Valeš, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha

Plazmo-chemické, chemické a diagnostické metody pro povrchové úpravy

Mgr. Miloš Klíma, Ph.D. a kol., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky


ČASOPIS TRANSFER 23/2014 – ke stažení

Výpočetní aerodynamická optimalizace nízkorychlostního křídla
Martin Lahuta, Zdeněk Pátek, András Szöllös – VZLÚ, Praha

Aerodynamika aerodynamické brzdy
Jan Červinka, Martin Lahuta, Zdeněk Pátek, VZLÚ, Praha

Simulace spalování s tvorbou sazí
Ing. Vojtěch Běták, VZLÚ

Rozptyl plynu v okolí terénní vlny ve větrném tunelu s mezní vrstvou
Ing. Petr Michálek, Ph.D., Mgr. David Zacho, Ph.D. VZLÚ

Complex geometrical constraints handling in the context of aerodynamic shape optimization
Ing. Jiří Hradil, VUT v Brně

Úprava Riemannova problému při řešení rovnic stlačitelného proudění

RNDr. Martin Kyncl, Ph.D., RNDr. Jaroslav Pelant, CSc., VZLÚ

Základní návrh rotoru radiálního kompresoru 
Ing. Jan Slanec, Ph.D.

Deformace proudového pole v aerodynamickém tunelu Ing.
Dušan Maturkanič, Ph.D.

VUT contribution to Garteur Action Group 52 
Ing. Petr Dvořák, Brno University of Technology, Institute of Aerospace Engineering

Využítí geometrické parametrizace pro popis geometrie letounu
Ing. Ivan Dofek

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale