Časopis Transfer – Ročník 2010

Mar 8, 2021

OBSAH

Časopis Transfer 11/2010 – ke stažení zde

 • Návrh zatěžovací sekvence pro únavovou zkoušku celokompozitního trupu malého dopravního letounu 
  Ing. Jiří Běhal, CSc, VZLÚ, Praha 
 • Statické a únavové zkoušky reálného modulu celokompozitní sekce trupu malého dopravního letounu 
  Ing. Petr Průcha, Ing. Michal Řehák, LA composite, s.r.o.; Ing. Vladimír Snop, VZLÚ, Praha 
 • Automatizace NDT pro výrobu primárních kompozitních dílů
  Zdislav Hospodka, Ing. Josef Křena, Letov letecká výroba, s.r.o. 
 • Moderní přístupy pro spojování kompozitních dílů primárních leteckých konstrukcí technologií lepení 
  Dr. Ing. Roman Růžek, VZLÚ, Praha 
 • Tenzometrická měření uložení kořene kompozitního vrtulového listu 
  Ing. Vilém Pompe, Ph.D., VZLÚ, Praha 
 • Sendvičová kompozitní lopatka ventilátoru pro pohonnou jednotku malých letadel
  Ing. Karel Barák, ČVUT Praha 
 • Characteristic Changes of Material During Production Technology Development 
  Ing. Michal Trnkóci, LÚ FME VUT Brno

………………………………………………………………………………………………

Časopis Transfer 12/2010 – ke stažení zde

 • Využití CFD v technické praxi firmy EVEKTOR
  Ing. Pavel Růžička, Ph.D., EVEKTOR, spol. s r.o., Kunovice 
 • Numerická simulace nestacionárního transsonického proudění s užitím ALE metody
  Doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D., Prof. RNDr. Karel Kozel, ČVUT FS, Praha; Ing. Petr Furmánek, VZLÚ, Praha 
 • Vývoj PSP ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a.s. — etapa 2009/10 
  Veronika Schmidtová, VZLÚ, Praha 
 • Síly vznikající na nevztlakových plochách letounu
  Ing. Erik Ritschl, ČVUT FS, Praha 
 • Vliv desek na ztráty jednoproudého výstupního hrdla parní turbiny
  Ing. Kamil Sedlák, Ing. Michal Hoznedl, Ph.D., Škoda Power s.r.o, Plzeň 
 • Metody vysokého řádu přesnosti pro numerické simulace proudění stlačitelných tekutin
  Doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., MFF UK v Praze 
 • Evoluční optimalizace profilu s klapkou s robustním vyhodnocováním
  RNDr. Jaroslav Hájek, Ph.D., Mgr. András Szollos, RNDr. Josef Křišťan, VZLÚ, Praha
 • Praktické zkušenosti s tvorbou CAD modelu pro CFD výpočty vysokovýkonného větroně
  Ing. Jan Navrátil, LÚ FSI, VUT v Brně 
 • Obtékání geometrie přechodu křídlo-trup: vizualizace proudění
  Ing. Ondřej Lajza, LÚ FSI, VUT v Brně 
 • Analýza rozložení tahové síly po rozpětí vrtulového listu
  Ing. Ivan Dofek, LÚ FSI, VUT v Brně 
 • Vrtulový list pro dieselový letecký motor 
  Ing. Petr Liškář, ÚLT, FS ČVUT v Praze 
 • Porovnání experimentálních dat a simulace s využitím jednokrokové chemie metanu ve spalovací komoře C(P)DT 
  Ing. Jan Kubata, Ing. Radek Hýbl, VZLÚ, Praha

………………………………………………………………………………………………

Časopis Transfer 13/2010 – ke stažení zde

 • Dynamic Behavior of Locking Mechanism of Microaccelometer
  Patočka, T. Jamróz, J. Had, VZLÚ a.s., Prague, Czech Republic
 • Kinetics of the Thermal and Thermo-Oxidative Degradation of Polyethylene applied to Hybrid Rocket Motors
  S. R. Gomes, L. Rocco Jr, K. Iha, J. A. F. Fidel Rocco, ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil 
 • Instrumental Complex and Methods of Physical-mechanical Properties of Materials in Micro-method of Kinetic Nano- and Microindentation 
  V. P. Alekhin, Moscow State Industrial University, Russia 
 • Photon Counting Detectors for Laser Ranging and Laser Time Transfer Missions 
  I. Procházka, J. Blažej, Czech Technical University in Prague, Czech Republic 
 • Remote Sensing Center at a University for Real-time Acquisition of High Resolution Optical and Radar Imagery 
  V. Gershenzon, O. Gershenzon, M. Sergeeva, V. Ippolitov, R&D Center ScanEx, Moscow, Russia 
 • Brno University of Technology: Space Activities of Research Establishments and Academia in Czech Republic 
  J. Hlinka, M. Šplíchal, Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic 
 • HTHL Space Launch Vehicles: Concepts, Advantages and Control Problems 
  A. Nebylov, International Institute for Advanced Aerospace Technologies of State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia 
 • Active Noise Control in Military, Civil and Space Applications
  J. Hovorka, Mesit přístroje spol. s r.o., Uherské Hradiště, Czech Republic 
 • Software Package Development for Simulation of Complex Flexible Space Vehicles
  A. Nebylov, A. Panferov, S. Brodsky, International Institute for Advanced Aerospace Technologies of State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia 
 • Simplified Approach to Estimation of Flexible Space Vehicle Parameters 
  S. Brodsky, A. Nebylov, A. Panferov, International Institute for Advanced Aerospace Technologies of State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia