Letectví

Letectví

„VZLÚ byl založen k podpoře letectví. Hlavní výzkumné a vývojové aktivity VZLÚ směřují k inovacím, které jsou využitelné zejména v leteckém průmyslu. Poskytované služby a nově vyvinuté technologie z VZLÚ nalézají uplatnění i v dalších oborech mimo letectví."

Pro letecký průmysl VZLÚ zajišťuje a rozvíjí celou řadu disciplín nezbytných pro vývoj letadel. Mezi ty nejdůležitější patří aerodynamika. Aktivity v této oblasti zahrnují aerodynamický návrh letadel, CFD výpočty a simulace proudění, mechaniku letu a komplexní zkoušky modelů letounů v aerodynamických tunelech. Významnou část prací tvoří optimalizace profilů křídel a vztlakové mechanizace včetně posuzování interakcí pohonné jednotky s ostatními částmi letounu.

Další důležitou disciplínou je pevnost leteckých konstrukcí. VZLÚ provádí pevnostní analýzy, MKP výpočty, vývojové a certifikační pevnostní zkoušky celých draků letadel nebo jednotlivých částí letounů. Zkoušky konstrukcí zahrnují statické a únavové životnostní zkoušky. Součástí těchto prací je i posuzovaní dynamického chování leteckých konstrukcí. Jedná se zejména o aeroelastické analýzy a pozemní vibrační (modální) zkoušky.

VZLÚ se zabývá vývojem nových technologií pro výrobu kompozitních leteckých dílů a konstrukcí za použití progresivních nákladově efektivních technologií, které nejsou závislé na použití autoklávu.

VZLÚ využívá své znalosti z oborů aerodynamiky, materiálů a konstrukce při vývoji leteckých vrtulí, vývoji bezpilotních prostředků (UAV) a zajišťuje také široké spektrum výzkumných, vývojových a zkušebních prací pro výrobce leteckých turbínových motorů.