MATERIÁLOVÉ vlastnosti A METALOGRAFIE

Nabízíme komplexní služby v oblasti materiálového výzkumu a vývoje a optimalizace návrhů kovových i kompozitních konstrukcí. Stanovíme a analyzujeme potřebné mechanické, metalografické a strukturální charakteristiky zajišťující zaručenou spolehlivost vašich produktů. Experimentálně ověříme kvalitu materiálů a konstrukcí pro danou spolehlivost produktů. Zajistíme odborné posudky porušených konstrukcí a dílů. Naše laboratoř je certifikována dle ISO 17 025.

Co nabízíme

  • Statické a únavové zkoušky vzorků (“coupon testing“) z kovových i kompozitních materiálů (v prostředí s řízenou teplotou a vlhkostí)
  • Termomechanické zkoušky kompozitních materiálů – modely pružnosti v závislosti na růstu a poklesu teploty
  • Materiálové zkoušky (uniaxial/biaxial material tests, tah, tlak, ohyb, smyk, spoj, impakt, lomová houževnatost, odlup, vlhčení, třecí koroze, žárupevnost, žáruvzdornost atd.)
  • Metalografické rozbory, analýzy lomových ploch

KONTAKTNÍ OSOBA

Dr. Ing. Roman Růžek

+420 225 115 153 / ruzek@vzlu.cz