vývoj kompozitních konstrukcí

Kompozity patří mezi moderní a rozvíjející se materiály, které se v průmyslu aplikují v čím dál větší míře. Ve VZLU je problematika kompozitních konstrukcí řešena v celé šíři od stanovení základních vlastností jednotlivých složek, přes konstrukční, technologický a pevnostní návrh až po výrobu prototypů a demonstrátorů. 

Co nabízíme

  • Vývoj monolitních a sendvičových konstrukcí z kompozitních materiálů, konstrukční a pevnostní návrh, zpracování dokumentace
  • MKP výpočty včetně modelování degradačních procesů, optimalizační výpočty
  • Vývoj vysoce tepelně odolných kompozitních konstrukcí s organickou i anorganickou matricí
  • Vývoj technologie výroby kompozitních konstrukcí, vč. přípravků a forem, optimalizace procesu výroby
  • Zázemí prototypové dílny – výroba zkušebních těles, demonstrátorů a prototypů bezautoklávovými technologiemi (RTM, VARTM, RFI, kontaktní laminace), finální úpravy povrchu 

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Král Michal, Ph.D.

+420 225 115 511, 602 117 784
kral@vzlu.cz