MKP výpočty, pevnostní analýzy a simulace

Využití numerických simulací v oblasti pevnostních, únavových nebo aeroelastických analýz je nedílnou součástí v procesu kontroly, vývoje a optimalizace konstrukčních návrhů. Ve VZLÚ jsou pro verifikaci numerických simulací současně využívány a rozvíjeny nástroje experimentálního ověřování s návazností na certifikační procesy.

Co nabízíme

  • Komplexní řešení pevnosti, životnosti a vlastností konstrukcí
  • Výpočty kompozitních konstrukcí, vč. modelování degradačních procesů a optimalizace
  • Výpočty rozložení napětí, deformací, mezních stavů, stability, vzpěrné pevnosti
  • Výpočty a analýzy únavového poškození, predikce šíření únavových trhlin a hodnocení životnosti
  • Topologické, pevnostní, tuhostní a hmotnostní optimalizace konstrukcí
  • Multifyzikální simulace (akustika, elektro-magnetismus, Fluid Structure Interaction)
  • Crashové analýzy a simulace (vysokorychlostní nárazy)
  • Výpočty rotorové dynamiky (komplexní módy, kritické otáčky, Campbellův diagram)
  • Modelování a simulace dynamických soustav

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Doubrava Radek, Ph.D.

+420 225 115 134, 724 412 231
doubrava@vzlu.cz

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale