MKP výpočty, pevnostní analýzy a simulace

Využití numerických simulací v oblasti pevnostních, únavových nebo aeroelastických analýz je nedílnou součástí v procesu kontroly, vývoje a optimalizace konstrukčních návrhů. Ve VZLÚ jsou pro verifikaci numerických simulací současně využívány a rozvíjeny nástroje experimentálního ověřování s návazností na certifikační procesy.

Co nabízíme

  • Komplexní řešení pevnosti, životnosti a vlastností konstrukcí
  • Výpočty kompozitních konstrukcí, vč. modelování degradačních procesů a optimalizace
  • Výpočty rozložení napětí, deformací, mezních stavů, stability, vzpěrné pevnosti
  • Výpočty a analýzy únavového poškození, predikce šíření únavových trhlin a hodnocení životnosti
  • Topologické, pevnostní, tuhostní a hmotnostní optimalizace konstrukcí
  • Multifyzikální simulace (akustika, elektro-magnetismus, Fluid Structure Interaction)
  • Crashové analýzy a simulace (vysokorychlostní nárazy)
  • Výpočty rotorové dynamiky (komplexní módy, kritické otáčky, Campbellův diagram)
  • Modelování a simulace dynamických soustav

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Doubrava Radek, Ph.D.

+420 225 115 134, 724 412 231
doubrava@vzlu.cz