AEROELASTICITA

Nedílnou součástí vývoje a certifikace každé letecké konstrukce je oblast aeroelastické stability a odolnosti vůči aeroelastickým jevům (např. flatru). VZLÚ poskytuje komplexní řešení pro aeroelastické certifikace letadel různých kategorií s využitím vhodné kombinace analytických a experimentálních metod na základě typu konstrukce a certifikační báze. Dále zde probíhá výzkum specifických aeroelastických jevů, např. vířivého flatru, vývoj souvisejících SW nástrojů, aeroelastické experimenty apod. 

Co nabízíme

  • Výpočty přerozdělení zatížení, divergence, reverze řídících ploch, flatru ploch, flatru kormidel a plošek, vířivého flatru, aeroelastických odezev na poryv a turbulenci a výpočty kritických rychlostí.
  • Modální výpočty (normální i komplexní módy).
  • Aeroelastické analýzy se zahrnutím dynamických účinků systémů řízení (autopilot), servosystémů a systémů aktivního řízení či tlumení vibrací (servoaeroelasticita)
  • Aeroelastické optimalizace
  • Vývoj dynamicky podobných modelů konstrukcí
  • Aeroelastická certifikace leteckých konstrukcí podle předpisů FAR/CS 23, FAR/CS 25 a předpisů pro kategorie všeobecného letectví

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D. 

+420 225 115 123 / cecrdle@vzlu.cz