MĚŘENÍ V NÍZKORYCHLOSTNÍCH AERODYNAMICKÝCH TUNELECH

Měření v nízkorychlostních tunelech VZLÚ poskytuje unikátní možnosti v oblasti aerodynamického výzkumu, vývoje a zkušebnictví v mnoha technických oborech. Zároveň slouží pro validaci numerických metod, ověřování vlastností zkoumaných modelů a pro vývoj měřících technik.

Co nabízíme

 • Měření aerodynamických charakteristik 2D profilů
 • Měření aerodynamických charakteristik 3D modelů (modely letadel a jejich částí apod.) 
 • Měření větrné odolnosti
 • Silová měření pomocí interních a externích vícekomponentních tenzometrických vah
 • Měření rozložení tlaku na povrchu modelů pomocí tlakových snímačů
 • Vizualizace a vyhodnocování trajektorie proudění (vlákna, nátěry, PIV, kouř apod.), vizuální záznam pomocí rychloběžných kamer
 • Měření rychlostního pole pomocí žhaveného drátku (HWA), PIV
 • Kalibrace sond a měření jejich charakteristik (sondy statického a celkového tlaku, směrové sondy atd.)
 • Zkoušky stability konstrukcí vůči účinkům větru a proudů vzduchu

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jan Červinka

+420 724 359 241 cervinka@vzlu.cz

Související infrastruktura

Cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (3 m LSWT):

 • Otevřený kruhový měřicí prostor o průměru 3 m a délce 3 m
 • Maximální rychlost 80 m/s s chlazením (konstantní teplotou) proudu vzduchu
 • Maximální rychlost 90 m/s bez chlazení proudu vzduchu
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,3 %

Otevřený atmosférický aerodynamický tunel Eiffelova typu (1.8 m LSWT):

 • Kruhový měřicí prostor o průměru 1,8 m a délce 1,75 m
 • Maximální rychlost 55 m/s
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,5 %

Cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (0.6 m LSWT):

 • Kruhový měřicí prostor o průměru 0,6 m
 • Maximální rychlost 65 m/s
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 1 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,5 %