MĚŘENÍ VE VYSOKORYCHLOSTNÍCH AERODYNAMICKÝCH TUNELECH

Experimenty vysokorychlostní aerodynamiky lze využívat v případě potřeby zjištění silových účinků na obtékaná tělesa nebo zjištění proudových polí jak v okolí těles, tak v kanálech strojů (turbín, kompresorů). Měření je možno provádět pneumatickými nebo optickými metodami. Dále je možno provádět kalibrace pneumatických rychloměrných systémů, kalibrace průtoků v rozsahu 0,1-16kg/s, teplotní kalibrace v proudovém poli a jiné.

Co nabízíme

 • Silová měření pomocí interních a externích vícekomponentních tenzometrických vah
 • Měření rozložení tlaku na povrchu modelů
 • Vizualizace proudění optickými metodami (šlír, interferometr, BOS), povrchové vizualizace
 • Měření proudových polí (stacionární a nestacionární tlakové sondy, PIV, HWA, HFA)
 • Měření přímých lopatkových mříží a turbínových statorových kol – měření tlakových rozložení na lopatkách, detailní měření proudových polí
 • Měření turbínových stupňů – integrální měření, detailní proměření proudových polí
 • Měření a kalibrace průtoku – stanovení průtokových, ztrátových a frekvenčních charakteristik
 • Kalibrace sond a měření jejich charakteristik (sondy statického a celkového tlaku, směrové sondy, čidla námrazy atd.)

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D

+420 284 825 347 / jelinek@vzlu.cz

Související infrastruktura

Vysokorychlostní aerodynamické tunely s přerušovaným chodem

 •  Atmosférické tunely vybavené sušárnou vzduchu (relativní vlhkost proudu 5-10 %)
 • Celkový tlak 0,1 MPa
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,4 % – 0,8 %

OZNAČENÍ TUNELU

 A1  A2  A3  A4 A5  C  M

MĚŘÍCÍ PROSTOR [m]

0,90 × 0,60 0,60 × 0,60 0,60 × 0,60 0,40 × 0,80 0,60 × 0,60 0,12 × 0,12 0,24 × 0,20

MACHOVO ČÍSLO [1]

0,20 – 0,75 0,30 – 1,10 1,40 – 2,10 0,15 – 0,93 0,10 – 0,94 0,20 – 1,00 0,20 – 2,10

REYNOLDSOVO ČÍSLO [1]

2 × 106 2 × 106 2 × 106 3 × 106 2 × 106 0,7 × 106

Doba běhu [s]

6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 neomezeně 10 – 60

typ Stěny tunelu

pevné perforované pevné štěrbinové štěrbinové perforované štěrbinové

Otevření stěn [%]

22,5 0 – 10 0 – 10 0 – 20 0 – 20

 

Clonová měřící trať pro měření průtoku

 • Měření a kalibrace průtoku, určení průtokového součinitele dle ISO 5167
 • Trať o průměru 512 mm
 • Sada normalizovaných clon pro pokrytí průtoku od 0,1 do 16 kg/s
 • Nejistota měření průtoku do 0,6%

 VYSOKORYCHLOSTNÍ CIRKULAČNÍ TUNELY

 • Multifunkční cirkulační tunel s nezávislým nastavením Machova a Reynoldsova čísla
 • Rozsah celkového tlaku 8 až 140 kPa
 • Celková teplota 290 až 330 K
 • Řízena vlhkost vstupujícího vzduchu

Měřící prostor pro přímé lopatkové mříže

 • Výstupní isoentropické Machovo číslo mříže 0,2 až 2,5
 • Rozměry měřícího prostoru: 0,45 × 0,1 m
 • Rozsah vstupního úhlu do mříže: ± 75° od osy stroje
 • Intenzita vstupní turbulence řízena vstupním sítem – do 10 % (isotropní turbulence)
 • Nastavitelné výstupní ústrojí – stěna pevná, perforovaná, štěrbinová
 • Optický přístup

Zkušební zařízení pro Turbínové stupně

 •  Tlakový spád 1 až 8
 • Dynamometry
  • Froude Hoffman F249 – otáčky do 15000 ot/min
  • Heenan Froude V-375 – otáčky do 80000 ot/min
 • Intenzita vstupní turbulence řízena vstupním sítem – do 10% (isotropní turbulence)
 • Optický přístup

 Kalibrační zařízení

 • Kalibrace aerodynamických sond v rozsahu Machova čísla 0,2 – 1,1
 • Výstupní průměr trysky 0,1 m
 • Možnost kalibrace různých tvarů sond
 • Manipulátor pokrývá rozsah úhlů ± 90° v obou směrech
 • Optický přístup

 Nadzvukový cirkulační tunel

 • Machovo číslo v rozsahu 0,2 – 3,5
 • Uzavřený měřicí prostor o rozměrech 0,25 x 0,25 m

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale