MĚŘENÍ VE VYSOKORYCHLOSTNÍCH AERODYNAMICKÝCH TUNELECH

Experimenty vysokorychlostní aerodynamiky lze využívat v případě potřeby zjištění silových účinků na obtékaná tělesa nebo zjištění proudových polí jak v okolí těles, tak v kanálech strojů (turbín, kompresorů). Měření je možno provádět pneumatickými nebo optickými metodami. Dále je možno provádět kalibrace pneumatických rychloměrných systémů, kalibrace průtoků v rozsahu 0,1-16kg/s, teplotní kalibrace v proudovém poli a jiné.

Co nabízíme

  • Silová měření pomocí interních a externích vícekomponentních tenzometrických vah
  • Měření rozložení tlaku na povrchu modelů pomocí tlakových snímačů
  • Vizualizace a vyhodnocování trajektorie proudění (záznam rychloběžnými kamerami).
  • Měření proudových polí pomocí nestacionárních tlakových sond
  • Tlaková měření přímých lopatkových mříží (2D)
  • Tlaková měření turbínových statorových kol (3D)
  • Měření turbínových stupňů – integrální měření, detailní proměření proudových polí
  • Měření průtokových, ztrátových a frekvenčních charakteristik
  • Kalibrace sond a měření jejich charakteristik (sondy statického a celkového tlaku, směrové sondy, čidla námrazy atd.)
  • Měření a kalibrace průtoku na clonové trati (průměr 500mm) v rozsahu 0,1-16kg/s

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D

+420 284 825 347 / jelinek@vzlu.cz

Související infrastruktura

Vysokorychlostní aerodynamické tunely s přerušovaným chodem

Označení tunelu

 A1  A2  A3  A4 A5  C  M  T 500

Měřící prostor [m]

0,9×0,6 0,6×0,6 0,6×0,6 0,4×0,8 0,6×0,6 0,12x 0,12 0,24×0,20 0,5

Machovo číslo [-]

0,2-0,75 0,3-1,1 1,4-2,1 0,15-0,9 0,1-0,9 0,2 – 1,4 0,2 – 1,8 0 – 0,5

Celkový tlak [MPa]

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Reynoldsovo číslo [-]

2.106 2.106 2.106 3.106 2.106 0,7 .106

 

Vysokorychlostní cirkulační tunely

Označení tunelu

NC LM – MAMUT TU – Turbína KZ – Kalibrační zařízení

Měřicí prostor [m]

 0,25×0,25  0,1×0,4  0,06 m2 Ø 0,1

Machovo číslo

 1,3-3,5  0,1-0,98  0,1-0,98 0,2 – 1,0

Stagnační tlak [MPa]

 0,02-0,16  0,02-0,16  0,02-0,16 0,05 – 0,16

Reynold. číslo (SAT)

 0,1-1,2.106  0,06-0,6.106  0,06-0,6.106 0,06-0,8.106

Účel

nadzvukové měření  mříže  exp. turb. kalibrace sond

 

DALŠÍ SLUŽBY Z OBLASTI LETECTVÍ – EXPERIMENTÁLNÍ Engineering