MĚŘENÍ VE VYSOKORYCHLOSTNÍCH AERODYNAMICKÝCH TUNELECH

Experimenty vysokorychlostní aerodynamiky lze využívat v případě potřeby zjištění silových účinků na obtékaná tělesa nebo zjištění proudových polí jak v okolí těles, tak v kanálech strojů (turbín, kompresorů). Měření je možno provádět pneumatickými nebo optickými metodami. Dále je možno provádět kalibrace pneumatických rychloměrných systémů, kalibrace průtoků v rozsahu 0,1-16kg/s, teplotní kalibrace v proudovém poli a jiné.

Co nabízíme

 • Silová měření pomocí interních a externích vícekomponentních tenzometrických vah
 • Měření rozložení tlaku na povrchu modelů
 • Vizualizace proudění optickými metodami (šlír, interferometr, BOS), povrchové vizualizace
 • Měření proudových polí (stacionární a nestacionární tlakové sondy, PIV, HWA, HFA)
 • Měření přímých lopatkových mříží a turbínových statorových kol – měření tlakových rozložení na lopatkách, detailní měření proudových polí
 • Měření turbínových stupňů – integrální měření, detailní proměření proudových polí
 • Měření a kalibrace průtoku – stanovení průtokových, ztrátových a frekvenčních charakteristik
 • Kalibrace sond a měření jejich charakteristik (sondy statického a celkového tlaku, směrové sondy, čidla námrazy atd.)

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D

+420 284 825 347 / jelinek@vzlu.cz

Související infrastruktura

Vysokorychlostní aerodynamické tunely s přerušovaným chodem

 •  Atmosférické tunely vybavené sušárnou vzduchu (relativní vlhkost proudu 5-10 %)
 • Celkový tlak 0,1 MPa
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,4 % – 0,8 %

OZNAČENÍ TUNELU

 A1  A2  A3  A4 A5  C  M

MĚŘÍCÍ PROSTOR [m]

0,90 × 0,60 0,60 × 0,60 0,60 × 0,60 0,40 × 0,80 0,60 × 0,60 0,12 × 0,12 0,24 × 0,20

MACHOVO ČÍSLO [1]

0,20 – 0,75 0,30 – 1,10 1,40 – 2,10 0,15 – 0,93 0,10 – 0,94 0,20 – 1,00 0,20 – 2,10

REYNOLDSOVO ČÍSLO [1]

2 × 106 2 × 106 2 × 106 3 × 106 2 × 106 0,7 × 106

Doba běhu [s]

6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 neomezeně 10 – 60

typ Stěny tunelu

pevné perforované pevné štěrbinové štěrbinové perforované štěrbinové

Otevření stěn [%]

22,5 0 – 10 0 – 10 0 – 20 0 – 20

 

Clonová měřící trať pro měření průtoku

 • Měření a kalibrace průtoku, určení průtokového součinitele dle ISO 5167
 • Trať o průměru 512 mm
 • Sada normalizovaných clon pro pokrytí průtoku od 0,1 do 16 kg/s
 • Nejistota měření průtoku do 0,6%

 VYSOKORYCHLOSTNÍ CIRKULAČNÍ TUNELY

 • Multifunkční cirkulační tunel s nezávislým nastavením Machova a Reynoldsova čísla
 • Rozsah celkového tlaku 8 až 140 kPa
 • Celková teplota 290 až 330 K
 • Řízena vlhkost vstupujícího vzduchu

Měřící prostor pro přímé lopatkové mříže

 • Výstupní isoentropické Machovo číslo mříže 0,2 až 2,5
 • Rozměry měřícího prostoru: 0,45 × 0,1 m
 • Rozsah vstupního úhlu do mříže: ± 75° od osy stroje
 • Intenzita vstupní turbulence řízena vstupním sítem – do 10 % (isotropní turbulence)
 • Nastavitelné výstupní ústrojí – stěna pevná, perforovaná, štěrbinová
 • Optický přístup

Zkušební zařízení pro Turbínové stupně

 •  Tlakový spád 1 až 8
 • Dynamometry
  • Froude Hoffman F249 – otáčky do 15000 ot/min
  • Heenan Froude V-375 – otáčky do 80000 ot/min
 • Intenzita vstupní turbulence řízena vstupním sítem – do 10% (isotropní turbulence)
 • Optický přístup

 Kalibrační zařízení

 • Kalibrace aerodynamických sond v rozsahu Machova čísla 0,2 – 1,1
 • Výstupní průměr trysky 0,1 m
 • Možnost kalibrace různých tvarů sond
 • Manipulátor pokrývá rozsah úhlů ± 90° v obou směrech
 • Optický přístup

 Nadzvukový cirkulační tunel

 • Machovo číslo v rozsahu 0,2 – 3,5
 • Uzavřený měřicí prostor o rozměrech 0,25 x 0,25 m