FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

Kvalitní návrh kompozitní konstrukce se neobejde bez stanovení fyzikálních vlastností kompozitního materiálu. VZLÚ disponuje vybavením pro stanovení všech potřebných fyzikálních vlastností kompozitu i jeho konstituentů. Zjištěné fyzikální vlastnosti dovedeme dále implementovat do procesu konstrukčně technologického návrhu kompozitní konstrukce.

Co nabízíme

  • Stanovení objemových a hmotnostních podílů složek, porózita
  • Posouzení stupně vytvrzení, stanovení doby gelace
  • Stanovení přechodových teplot polymerů (Laboratoř termické analýzy – DMA, DSC, SDT)

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Král Michal, Ph.D.

+420 225 115 511, 602 117 784
kral@vzlu.cz