ZKOUŠKY LETADEL A JEJICH ČÁSTÍ

Využití pokročilých inženýrských metod a moderních zkušebních zařízení k experimentální analýze, zkouškám a průkazu pevnosti, životnosti a odolnosti leteckých konstrukcí a jejich částí proti únavovému poškození a poruchám, k odolnosti vůči nárazu letících předmětů, crashům a vysokým gradientům zatížení, vibracím, flatru a dalším nepříznivým aeroelastickým jevům, ale i k  průkazu žáruvzdornosti a žárupevnosti konstrukcí a konstrukčních prvků je nedílnou součástí vývojového cyklu leteckých a obecně složitých strojírenských konstrukcí. VZLÚ má v podpoře vývoje a certifikace leteckých a sofistikovaných strojírenských konstrukcí hluboké zkušenosti, dlouholetou tradici a moderní vybavení.

Co nabízíme

 • Statické a únavové zkoušky draků letadel, jejich komponent a konstrukčních uzlů (i kombinované zkoušky s vlivem teploty a vlhkosti)
 • Statické zkoušky vnitřním přetlakem
 • Zkoušky přistávacích zařízení a jejich částí 
 • Měření deformací a napětí
 • Zkoušky odolnosti konstrukce vůči nárazu letícího předmětu – Bird Strike testy, hail testy apod.
 • Crashové zkoušky, zkoušky s vyšším gradientem zatěžování
 • Pozemní vibrační zkoušky (GVT – Ground Vibration Testing)
 • Modální a vibrační zkoušky, provozní modální analýza (OMA – Operational Modal Analysis)
 • Zkoušky spalovacích komor
 • Zkoušky převodovek a zatěžovacích prvků
 • Zkoušky žáruvzdornosti a žárupevnosti (ISO 2685 a RTCA DO-160)

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Martin Oberthor

+420 225 115 209 / oberthor@vzlu.cz

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale