ZKOUŠKY LETADEL A JEJICH ČÁSTÍ

Využití pokročilých inženýrských metod a moderních zkušebních zařízení k experimentální analýze, zkouškám a průkazu pevnosti, životnosti a odolnosti leteckých konstrukcí a jejich částí proti únavovému poškození a poruchám, k odolnosti vůči nárazu letících předmětů, crashům a vysokým gradientům zatížení, vibracím, flatru a dalším nepříznivým aeroelastickým jevům, ale i k  průkazu žáruvzdornosti a žárupevnosti konstrukcí a konstrukčních prvků je nedílnou součástí vývojového cyklu leteckých a obecně složitých strojírenských konstrukcí. VZLÚ má v podpoře vývoje a certifikace leteckých a sofistikovaných strojírenských konstrukcí hluboké zkušenosti, dlouholetou tradici a moderní vybavení.

Co nabízíme

 • Statické a únavové zkoušky draků letadel, jejich komponent a konstrukčních uzlů (i kombinované zkoušky s vlivem teploty a vlhkosti)
 • Statické zkoušky vnitřním přetlakem
 • Zkoušky přistávacích zařízení a jejich částí 
 • Měření deformací a napětí
 • Zkoušky odolnosti konstrukce vůči nárazu letícího předmětu – Bird Strike testy, hail testy apod.
 • Crashové zkoušky, zkoušky s vyšším gradientem zatěžování
 • Pozemní vibrační zkoušky (GVT – Ground Vibration Testing)
 • Modální a vibrační zkoušky, provozní modální analýza (OMA – Operational Modal Analysis)
 • Zkoušky spalovacích komor
 • Zkoušky převodovek a zatěžovacích prvků
 • Zkoušky žáruvzdornosti a žárupevnosti (ISO 2685 a RTCA DO-160)

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Martin Oberthor

+420 225 115 209 / oberthor@vzlu.cz