CFD výpočty a simulace

Pokročilé aerodynamické výpočty a analýzy jsou využívány k posouzení parametrů stávajících technických řešení, případně ke zlepšení jejich parametrů optimalizačními metodami. Ve VZLÚ se zabýváme CFD výpočty pro širokou škálu aplikací, od letectví přes pozemní dopravu až po pozemní stavitelství. 

Co nabízíme

  • Komplexní řešení 2D a 3D úloh proudění (vnější i vnitřní aerodynamika, stacionární i nestacionární analýzy, nestlačitelné i stlačitelné proudění, laminární i turbulentní proudění, vícefázové proudění)
  • Aerodynamické multikriteriální optimalizace
  • Výkony a vlastnosti letadel
  • Proudění v lopatkových strojích

KONTAKTNÍ OSOBA

RNDr. Aleš Prachař, Ph.D.
+420 225 115 192 / prachar@vzlu.cz