NÁVRH A REALIZACE SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Existují případy, kdy je pro dosažení stanoveného cíle zapotřebí přistoupit k netradičním řešením a postupům. Naše know-how v této oblasti se opírá o dlouholeté zkušenosti s vývojem a testováním turbínových motorů, kde se často naráží na limity standardních zkušebních zařízení a měřicí techniky.

Co nabízíme

  • Vývoj a optimalizace řídicích systémů turbínových motorů
  • Vývoj a optimalizace spalovacích komor turbínových motorů
  • Vývoj zkušebních zařízení
  • Vývoj systémů měření a instrumentace
  • Vývoj traverzovacích zařízení a miniaturních tlakoměrných sond

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jan Slanec, Ph.D.
+420 225 115 206 / slanec@vzlu.cz