Politika společnosti

ROLE SPOLEČNOSTI

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. je od roku 1922 hlavním centrem leteckého výzkumu, vývoje a zkušebnictví v České republice. Chceme upevnit své postavení moderního výzkumného a zkušebního centra, nabízejícího své služby zejména evropským zákazníkům. Svou vysokou odbornost a rozsáhlé know-how chceme uplatnit nejen v letectví, ale i v dalších oblastech průmyslu, mezi které patří především dopravní strojírenství, energetika, stavebnictví, bezpečnostní průmysl a kosmický průmysl. Chceme být národní i evropskou špičkou v aerodynamice, pevnosti a životnosti konstrukcí, aplikaci nových materiálů a progresivních technologií.


ZÁKAZNÍCI

Posláním VZLÚ je přispívat svými znalostmi a schopnostmi k rozvoji konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Chceme dlouhodobě spolupracovat se společnostmi, které vyhledávají vysoce profesionální služby ve výzkumu, vývoji a zkušebnictví. Monitorujeme a vyhodnocujeme spokojenost našich zákazníků a usilujeme o naplnění jejich požadavků a očekávání, především po stránce kvality, ceny a spolehlivosti.


DODAVATELÉ

Chceme, aby k dobrému jménu naší společnosti přispívaly i dobré vztahy s dodavateli a aby naším společným cílem byla vzájemná důvěra a kvalita v cenově přijatelných relacích.


PROCESY

Ve všech oblastech naší činnosti je naší zásadou dodržovat pravidla, rozvíjet a zefektivňovat procesy a aktivně užívat management kvality. Chceme udržovat a v případě potřeby dále rozšiřovat svá oprávnění, akreditace a certifikáty.


KVALITA PRODUKTŮ A PROCESŮ

Chceme minimalizovat výskyt chyb ve všech činnostech naší společnosti. Chceme produkovat kvalitní služby a výrobky. V oblasti výzkumu a vývoje chceme úroveň našich poznatků neustále zlepšovat a srovnávat ji s nejnovějšími poznatky vědy v EU i ve světě.


ZLEPŠOVÁNÍ

Neustálým zlepšováním chceme dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníka, minimalizovat reklamace výrobků a služeb, snižovat negativní vlivy na životní prostředí, omezovat výskyt pracovních úrazů, spořit náklady společnosti a zvyšovat výnosy z naší činnosti. Chceme dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů.


ZAMĚSTNANCI

Chceme, aby každý náš zaměstnanec měl osobní vztah ke společnosti a jejím tradicím, a tento vztah chceme neustále rozvíjet. Chceme, aby každý zaměstnanec byl loajální a motivovaný a aby byl pro něj zajištěn perspektivní odborný i společenský růst. Podporujeme rozvoj odborné kvalifikace každého zaměstnance ve prospěch společnosti, zákazníka i jeho samého. Chceme, aby pracovní prostředí a mezilidské vztahy přispívaly k maximální výkonnosti zaměstnanců a k naplňování politiky a cílů společnosti.

 

Vedení společnosti se zavazuje, že vyvine maximální úsilí k vytváření nezbytných podmínek a zdrojů k udržování a zlepšování systému kvality a k naplnění politiky a cílů společnosti.

1. 9. 2015                                                       Představenstvo společnosti