Dceřiné společnosti

VZLÚ, jako jediný vlastník, vykonává svá práva formou většinových účastí v představenstvech dceřiných společností. Personální zabezpečení společností je založeno na dlouhodobě budovaných týmech odborných pracovníků, kteří garantují kvalitu nabízených služeb.


VZLU Technologies, a.s.

Hlavním posláním společnosti VZLU Technologies je rozšířit portfolio poskytovaných služeb a zvýšit jejich kvalitu v oboru výroby náročných kompozitních konstrukcí, přesných a komplexních modelů pro měření v aerodynamických tunelech, při přesném NC obrábění a v dalších výrobních aktivitách prováděných jak v rámci leteckého průmyslu, tak i pro potřeby příbuzných oborů z oblasti všeobecného průmyslu. VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i malosériovou výrobu. Nově založená akciová společnost úzce spolupracuje s odbornými pracovišti VZLÚ v oblasti konstrukce a výpočtů, i se zkušebnami a specializovanými laboratořemi. Více informací zde: www.vzlutechnologies.cz

Zástupce VZLU Technologies:  Ing. Josef Kašpar, člen představenstva, tel: +420 225 115 271,  e-mail: kaspar@vzlu.cz 

 

Serenum, a.s.

Hlavním posláním společnosti Serenum, a.s. je vývoj elektroniky a vědeckých přístrojů pro použití v kosmu, případně i  v pozemních podmínkách. Více informací zde: www.serenum.cz

Zástupce Serenum: Mgr. Radek Peřestý,  ředitel,  tel: +420 225 115 115,  e-mail: peresty@vzlu.cz  

 

VZLU TEST, A.S.

Do této společnosti je převedeno od 1/1/2016 provádění zkoušek výrobků, materiálů a vzorků, které byly doposud prováděny útvarem Zkušební laboratoře ve VZLÚ. Zároveň ke stejnému datu přestávají být tyto činnosti vykonávány Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem. Jedná se zejména o tyto zkoušky:

  • mechanické odolnosti (vibrace, rázy, lineární zrychlení, apod.)
  • klimatické a korozní zkoušky (teplota, vlhkost, sluneční záření, krytí, korozní zkoušky)
  • tlakové zkoušky (zkoušky hydraulickým tlakem statické, dynamické, destrukční)
  • zkoušky systémů na LPG a CNG
  • zkoušky elektrických sestav a systémů
  • kalibrace vybraných veličin (např. teplota, tlak, hmotnost)

Uvedené činnosti budou prováděny na stejném pracovišti, se stejným vybavením, se stejným personálním zajištěním, a podle stejných postupů jako doposud. Činnosti budou prováděny v souladu s požadavky systému jakosti dle ISO 9001:2008, ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a požadavky dalších norem. Více na www.vzlutest.cz

Zástupce VZLU TEST: Ing. Miroslav Valeš, Ph.D., ředitel, tel.: +420 225 115 267, e-mail: vales@vzlutest.cz