Pokročilé kompozitní materiály a technologie

Pokročilé kompozitní materiály a technologie

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti multifunkčních kompozitových struktur zhotovovaných progresivními technologiemi.“ Kompozitní materiály, konstrukce a technologie jsou oblastí, které se VZLÚ...
Kosmické technologie

Kosmické technologie

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti malých družic, palubních systémů a přístrojů.“ Kosmické technologie tvoří nejvyšší stupeň vědecko-technologických cílů, kterým se VZLÚ dlouhodobě a systematicky...
Dlouhodobý koncepční rozvoj VZLÚ v letech 2018-2022

Dlouhodobý koncepční rozvoj VZLÚ v letech 2018-2022

VZLÚ se od roku 1922 soustředí především na obory výzkumu a vývoje, které jsou strategicky důležité pro vznik komplexních leteckých výrobků a tyto obory a vědní disciplíny tvoří jádro činností výzkumné organizace. Možnost využít jednotlivé odborné disciplíny také...