FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI POVRCHŮ, KOROZNÍ VLASTNOSTI

V našich laboratořích se zabýváme testováním vybraných vlastností materiálů a jejich povrchových úprav. Pro naše partnery provádíme pravidelné kontroly složení galvanických lázní chemickou analýzou

Co nabízíme

  • Stanovení složení lázní odměrnou analýzou
  • Analýza prvkového složení ED-XRF
  • Stanovení tvrdosti materiálů dle Rockwella, Brinella, Vickerse
  • Měření kontaktního úhlu
  • Zrychlené korozní testy – Machu test, ponorové zkoušky (např. ASTM G34-01 – Exfoliace)
  • Korozní zkoušky za zvýšené teploty a tlaku – autokláv
  • Elektrochemická měření – polarizační křivky, elektrochemická impedanční spektroskopie
  • Zkoušky odolnosti anodických povlaků –  Anodická oxidace hliníku a jeho slitin  (ČSN EN ISO 2143, ČSN EN ISO 3210)
  • Adheze nátěrů – Odtrhová zkouška (ČSN EN ISO 4624), mřížková metoda (ČSN EN ISO 2409), odolnost proti oděru a obrušování (taber linear abraser)
  • Zkouška hloubením nátěrových hmot (ČSN EN ISO 1520), Zkouška nátěrových hmot rychlou deformací (ČSN EN ISO 6272-2)

KONTAKTNÍ OSOBA

DALŠÍ SLUŽBY Z OBLASTI KOSMONAUTIKA – Experimentální engineering