Více informací zde

 2016, sv. 7, č. 5, str. 630-644