ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ NANODRUŽICE

VZLUSAT1

Družice je na orbitě ve výšce 510 km.

Cílem navrhovaného projektu je vývoj, výroba, kvalifikace a experimentální ověření výrobků / technologií na oběžné dráze Země (tzv. IOD – In Orbit Demonstration), které vyrábějí a vyvíjejí průmysloví partneři. Jedná se o radiačně odolný kompozitový housing elektroniky se zvýšenou tepelnou vodivostí, solární panel na kompozitovém podkladu, pole dutých koutových odražečů na kompozitové bázi, senzory vnějšího prostředí a dále vývoj a výroba komponent nutných pro realizaci experimentu na nanosatelitu VZLUSAT-1 na oběžné dráze Země, což je mechanismus výklopných panelů a měřící elektronika.

Přístroje na palubě VZLUSAT-1

MINIATURIZOVANÝ RENTGENOVÝ DALEKOHLED

CÍLEM MISE VZLUSAT-1 JE OVĚŘIT NOVÝ KONCEPT MINIATURIZOVANÉHO RENTGENOVÉHO DALEKOHLEDU, KTERÝ NEBYL DOSUD V KOSMU NIKDY POUŽIT.

Dalekohled se skládá z optického širokoúhlého systému typu “račí oko” tvořeného multifóliovou optikou pro energii rentgenového záření 3-60 keV, vyvinutou v české společnosti Rigaku Inovative Technologies Europe. Detekce je založena na pixelovém senzoru Timepix, vyvinutém v rámci mezinárodního konsorcia v Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze ( UTEF ČVUT).

Novinkou je použití rentgenové optiky ve vyšších energiích rentgenového spektra a opticko-elektrická komprimace dat.

Dalekohled tohoto typu může v budoucnu sloužit pro:
 • předpovídání kosmického počasí (pozorování Slunečních erupcí v reálném čase),
 • astrofyzikální pozorování (širokoúhlé monitorování a vyhledávání rentgenových záblesků),
 • předpověď počasí (pozorování rentgenových blesků tropických bouřek z oběžné dráhy).

KOMPOZITNÍ MATERIÁL PRO STÍNĚNÍ KOSMICKÉ RADIACE

CÍLEM MISE VZLUSAT-1 JE OVĚŘIT VLASTNOSTI NOVÉHO RADIAČNÍHO ŠTÍTU VYVINUTÉHO V ČR

Kosmická radiace omezuje jak přežití lidí, tak životnost elektroniky a satelitů vůbec. Nový materiál radiačního štítu je složen z kompozitního základu a kovových povrchových vrstev. Vhodnou volbou materiálů pro kompozit i pokovení se dosahuje vyššího radiačního stínění. Pro poznání vlastností a chování nového materiálu budou v průběhu mise sledovány tyto materiálové vlastnosti:

 • efektivita radiačního stínění,
 • mechanické vlastnosti,
 • tepelné vlastnosti,
 • těkavé látky (odpařování materiálu ve vakuu).

Kompozitní materiál pro radiační stínění může v budoucnu sloužit pro:

 • plášť kosmických lodí s lidskou posádkou,
 • konstrukční materiál družic,
 • konstrukce obydlí při osídlení Měsíce či Marsu.

VÝZKUM ATMOSFÉRY PŘÍSTROJEM FIPEX

MĚŘENÍ ATOMÁRNÍHO A MOLEKULÁRNÍHO KYSLÍKU.

VZLUSAT-1 je jednou z družic mezinárodní sítě družic QB50 pro in-situ měření nízkých vrstev termosféry přístrojem FIPEX pro měření atomárního a molekulárního kyslíku.

swiss mejor replica rolex daytona builders professionals devoted.the design and style of the best how to find replica watches on amazon in the world incontestable.

FIPEX Technologické Univerzity Dresden (ϕ-(Phi=Flux)-Probe-Experiment) je vědecký přístroj schopný rozlišit a měřit časovou proměnnost chování atomárního kyslíku jako klíčový parametr nízkých vstev termosféry. Atomární kyslík je dominantní v této oblasti a proto jeho měření je rozhodující pro korelaci a ověření modelů atmosféry. Navíc eroze povrchů kosmických družic interakcí s kyslíkem je významným zájmem a in-situ studiem samo o sobě.

Vědecký přístroj FIPEX sestává z následujících experimentů:

 • ϕ-(Phi=Flux)-Probe-Experiment (FIPEX) od Institute of Aerospace Engineering, Technische Universität Dresden (TU Dresden), Německo,
 • Povrchové teploměry (Surface thermal monitors (STM) (dodané MSSL), Belgie.

Spoluřešitelé

partneři

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale