ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ NANODRUŽICE

VZLUSAT1

Družice je na orbitě ve výšce 510 km.

Cílem navrhovaného projektu je vývoj, výroba, kvalifikace a experimentální ověření výrobků / technologií na oběžné dráze Země (tzv. IOD – In Orbit Demonstration), které vyrábějí a vyvíjejí průmysloví partneři. Jedná se o radiačně odolný kompozitový housing elektroniky se zvýšenou tepelnou vodivostí, solární panel na kompozitovém podkladu, pole dutých koutových odražečů na kompozitové bázi, senzory vnějšího prostředí a dále vývoj a výroba komponent nutných pro realizaci experimentu na nanosatelitu VZLUSAT-1 na oběžné dráze Země, což je mechanismus výklopných panelů a měřící elektronika.

Přístroje na palubě VZLUSAT-1

MINIATURIZOVANÝ RENTGENOVÝ DALEKOHLED

CÍLEM MISE VZLUSAT-1 JE OVĚŘIT NOVÝ KONCEPT MINIATURIZOVANÉHO RENTGENOVÉHO DALEKOHLEDU, KTERÝ NEBYL DOSUD V KOSMU NIKDY POUŽIT.

Dalekohled se skládá z optického širokoúhlého systému typu “račí oko” tvořeného multifóliovou optikou pro energii rentgenového záření 3-60 keV, vyvinutou v české společnosti Rigaku Inovative Technologies Europe. Detekce je založena na pixelovém senzoru Timepix, vyvinutém v rámci mezinárodního konsorcia v Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze ( UTEF ČVUT).

Novinkou je použití rentgenové optiky ve vyšších energiích rentgenového spektra a opticko-elektrická komprimace dat.

Dalekohled tohoto typu může v budoucnu sloužit pro:
 • předpovídání kosmického počasí (pozorování Slunečních erupcí v reálném čase),
 • astrofyzikální pozorování (širokoúhlé monitorování a vyhledávání rentgenových záblesků),
 • předpověď počasí (pozorování rentgenových blesků tropických bouřek z oběžné dráhy).

KOMPOZITNÍ MATERIÁL PRO STÍNĚNÍ KOSMICKÉ RADIACE

CÍLEM MISE VZLUSAT-1 JE OVĚŘIT VLASTNOSTI NOVÉHO RADIAČNÍHO ŠTÍTU VYVINUTÉHO V ČR

Kosmická radiace omezuje jak přežití lidí, tak životnost elektroniky a satelitů vůbec. Nový materiál radiačního štítu je složen z kompozitního základu a kovových povrchových vrstev. Vhodnou volbou materiálů pro kompozit i pokovení se dosahuje vyššího radiačního stínění. Pro poznání vlastností a chování nového materiálu budou v průběhu mise sledovány tyto materiálové vlastnosti:

 • efektivita radiačního stínění,
 • mechanické vlastnosti,
 • tepelné vlastnosti,
 • těkavé látky (odpařování materiálu ve vakuu).

Kompozitní materiál pro radiační stínění může v budoucnu sloužit pro:

 • plášť kosmických lodí s lidskou posádkou,
 • konstrukční materiál družic,
 • konstrukce obydlí při osídlení Měsíce či Marsu.

VÝZKUM ATMOSFÉRY PŘÍSTROJEM FIPEX

MĚŘENÍ ATOMÁRNÍHO A MOLEKULÁRNÍHO KYSLÍKU.

VZLUSAT-1 je jednou z družic mezinárodní sítě družic QB50 pro in-situ měření nízkých vrstev termosféry přístrojem FIPEX pro měření atomárního a molekulárního kyslíku.

FIPEX Technologické Univerzity Dresden (ϕ-(Phi=Flux)-Probe-Experiment) je vědecký přístroj schopný rozlišit a měřit časovou proměnnost chování atomárního kyslíku jako klíčový parametr nízkých vstev termosféry. Atomární kyslík je dominantní v této oblasti a proto jeho měření je rozhodující pro korelaci a ověření modelů atmosféry. Navíc eroze povrchů kosmických družic interakcí s kyslíkem je významným zájmem a in-situ studiem samo o sobě.

Vědecký přístroj FIPEX sestává z následujících experimentů:

 • ϕ-(Phi=Flux)-Probe-Experiment (FIPEX) od Institute of Aerospace Engineering, Technische Universität Dresden (TU Dresden), Německo,
 • Povrchové teploměry (Surface thermal monitors (STM) (dodané MSSL), Belgie.

Spoluřešitelé

partneři