VZLUSAT-2 hlásí první kontakt se Zemí

Jan 26, 2022 | Kosmonautika

Dnes v odpoledních hodinách se z nosiče družic společnosti D-Orbit oddělila družice VZLUSAT-2 a vyslala na Zemi první signál.  

26.1.2022 Družice vyrobená ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) byla vystřelena z oddělovače ION Satellite Carrier v 15:02:31 UTC západně od jižní Ameriky. Nosič ION Satellite Carrier tou dobou letěl rychlostí kolem 7,6 km/s. Samotné oddělení proběhlo velmi malou rychlostí 1-2 m/s. Výška i sklon orbity VZLUSAT-2 jsou podobné jako u ostatních družic vypuštěných z rakety Falcon 9 od SpaceX, tedy jde o kruhovou slunečně synchronní orbitu s výškou 535 km a inklinací 97,5°.   

„Okamžitě po vystřelení družice se aktivovaly spínače, které sepnuly napájecí zdroj s bateriemi. Všechny další kroky byly plně automatické a byly již naprogramovány před předáním družice k výstřelu. Jakmile byly systémy družice pod napětím z baterií, byl automaticky zahájen odpočet 20 minut, během kterých se VZLUSAT-2 posunul dále od oddělovače. Pak následovala sekvence kontroly stavu a napětí na bateriích. Vzhledem k tomu, že vše bylo v pořádku, došlo k vyklopení antén a zahájení vysílání majáku v pásmu UHF na přidělené frekvenci 437.325 MHz / GMSK. Tou dobou byla družice přibližně v oblasti na západ od Austrálie,“ shrnuje sekvenci Vladimír Dániel z VZLÚ.  

Digitální maják družice byl zachycen Australskou stanicí v 15:28 UTC tedy 16:28 našeho času. 

Pozemní centrum Západočeské univerzity v Plzni navázalo kontakt  v 19:58 středoevropského času, kdy družice VZLUSAT-2 prolétala oblastí nad Černým mořem. „Proběhl úspěšný kontakt a kontrola stavu základních systémů rádia, zdroje s bateriemi a palubního počítače. Všechno se tedy podařilo přesně podle plánu,“ dodává Vladimír Dániel. 

Nyní specialisty z VZLÚ čeká několikatýdenní fáze zvaná comissioning, během které se bude ověřovat funkčnost jednotlivých přístrojů a družice bude uvedena do plné operační způsobilosti.  

Nanodružice VZLUSAT-2 vyletěla do vesmíru v rámci mise Transporter3 na palubě rakety Falcon 9 od SpaceX 13.1.2022 z Mysu Canaveral. V oddělovači družic od společnosti D-Orbit čekal VZLUSAT-2 na vystřelení 11 dní. Důvodem bylo velké množství družic (105), které bylo během mise Transporter 3 vypouštěno. 

 VZLUSAT-2je vybaven experimentální kamerou a jednotkou pro přesné řízení orientace. Kromě toho budou na jeho palubě také další generace přístrojů, které se již osvědčily na předchozím satelitu VZLUSAT-1, a také několik zařízení, které dodaly české univerzity a soukromé společnosti. 

Palubní letenku pro VZLUSAT-2 zajišťovala společnost Spacemanic, partnery mise jsou společnosti esc Aerospace, TTS, s.r.o., Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., ADVACAM s.r.o., Eltvor, Needronix, Konkoly Observatory a univerzity České vysoké učení technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni a Masarykova univerzita v Brně. Projekt podpořila Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Telemetrie VZLUSAT-2 je zde.

other news

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale