VZLÚ staví fotovoltaické elektrárny na střechách svých budov

Jan 19, 2024 | Ostatní

Výzkumný a zkušební ústav začal na střechách svých budov s instalací fotovoltaických systémů. Projekt se týká areálu Beranových 130, Praha 9 – Letňany a budovy V mezihoří 2a, Praha 8 – Palmovka.

Práce byly zahájeny na jaře roku 2022 a jeho dokončení je plánováno v listopadu 2025. Vyrobená energie bude sloužit pro vlastní spotřebu a pokryje zhruba 15-20 procent nákladů na energii.

Předpokládaný výkon fotovoltaické elektrárny se střešní instalací je 322,24kWp. Díky tomuto projektu dojde ke snížení emisí CO2 v objemu 268,82 t CO2/rok. Projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

„Chceme tímto způsobem nejen snížit náklady na odběr energie, ale také přispět ke zlepšení životního prostředí – díky získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů,” vysvětlil generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar.

other news