VZLÚ se zapojil do globální sítě satelitních pozemních stanic

Nov 3, 2021 | Kosmonautika

Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) uvedl v srpnu tohoto roku do provozu pozemní stanici pro příjem dat ze satelitů na nízké oběžné dráze.

Stanice, která se nachází v letňanském areálu VZLÚ, je zapojena do globální sítě SatNOGS (Satellite Networked Open Ground Station), což umožňuje přístup k pozemní stanici sdílet s externími organizacemi i odbornou veřejností. Pro VZLÚ to zároveň znamená, že může využívat ostatní stanice sdružené v síti, bez ohledu na jejich geografické umístění.

Vzhledem k recipročnímu fungování sítě SatNOGS, tak VZLÚ může sbírat data ze svých satelitů i když nejsou právě v dosahu řídící pozemní stanice ZČÚ v Plzni. Tato možnost bude klíčová pro stahování velkých objemů dat ze satelitu VZLUSAT-2.

„Zapojení do globální sítě pozemních stanic posouvá naši komunikaci se satelity na novou úroveň. Bez nutnosti budovat vlastní síť pozemních stanic můžeme ověřit a vyvinout postupy pro extrémně rychlou komunikaci s našimi družicemi,“ dodává Jan Gromeš z VZLÚ.

Za dva měsíce provozu proběhlo na stanici již více než 350 pozorování různých satelitů.

other news