VZLÚ se podílí na zvyšování bezpečnosti leteckých motorů

Jun 1, 2021 | Letectví

Letecké motory bezesporu patří mezi nejspolehlivější mechanická zařízení, která kdy byla zkonstruována. I po mnoha dekádách výzkumu tu ale existují jevy, které nejsou zatím dobře predikovatelné, jedním z nich je například dynamická odezva turbínových motorů. 

Olopatkované disky kompresorů a turbín jsou nejdůležitější částí leteckých motorů. Jejich konstrukční řešení v současné době prodělává výraznou změnu díky novým výrobním postupům jako je např. 3D tisk. Původní skládané konstrukce (disk, lopatky) jsou nahrazeny integrální konstrukcí která umožňuje konstruktérovi vyšší otáčky rotoru a tím i dosahovat v konečném důsledku vyššího výkonu. Vlivem výpočetní techniky a optimalizačním procesům se ale výrazně snížila rezerva pro dynamické přetížení. Výsledkem optimalizačních postupů je konstrukce s maximálním využitím použité hmoty, která postrádá dříve používané konstrukční tlumící prvky pohlcující dynamické namáhání.

Z tohoto důvodu je zapotřebí se zaobírat i zdánlivě nepatrnými jevy jako je mírné opotřebení lopatek či výrobní nepřesnosti. Tyto jevy mohou výrazně ovlivnit dynamickou odezvu lopatkových kol a výrazně snížit životnost celého systému. S těmito jevy se primárně počítá u axiálních stupňů kompresoru, ale můžeme se s nimi setkat jak u radiálních stupňů kompresoru, tak i u turbín. Narušení symetrie systému lopatkového kola vede k jeho rozladění, štěpení modálních tvarů a ve svém důsledku k lokalizaci deformační energie a zesílení rezonanční odezvy.

Odborníci ve VZLÚ pro studium dynamické odezvy navrhli postupně dvě experimentální zařízení. V prvním případě se použilo inverzního přístupu v podání stator a rotor. Oběžné lopatkové kolo je pevně chyceno a kolem rotuje soustava trysek simulujících interakci mezi statorovými rozváděcími lopatkami a lopatkami oběžného kola. Tento přístup výrazně usnadnil měření dynamické odezvy na lopatkovém kole, ale má svá omezení. Nejdou zde vybudit všechny jevy spojené s rotujícím systémem. Neprojeví se zde vlivy spojené s odstředivou silou a gyroskopickými účinky, ale pro základní stanovení rezonančních stavů dostatečně postačuje a výrazně ušetří náklady spojené s obdobným testováním v motoru.

V druhém případě byla zkonstruována roztáčečka s možností simulace buzení předem danou harmonickou složkou. Konstrukce tohoto standu je určena ke studiu vlivu rozladění systému 2D lopatkového kola se zahrnutím gyroskopických účinků. Cílem je zjistit vliv úrovně rozladění lopatkového kola na dynamickou odezvu v podobě rotujících vln modálních tvarů.

Výsledkem výzkumu budou nové nástroje pro komplexní návrh kompresorových a turbínových kol optimalizovaných pro letecké aplikace a dále nástroje pro inteligentní diagnostiku leteckého motoru.

other news

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale