VZLÚ představil projekt AREANA

Feb 9, 2024 | Letectví

Tým VZLÚ představil v Bruselu projekt AREANA (Aviation Research Ecosystem Advanced Novel Approach). Projekt koordinuje VZLÚ, konsorcium tvoří 15 účastníků ze 14 evropských zemí a 1 účastník z Velké Británie. Projekt AREANA si klade za cíl reagovat na výzvu v rámci programu Horizon Europe „Aviation research synergies between Horizon Europe, AZEA and National programs“ tím, že pracuje na třech vzájemně propojených pracovních balíčcích.

Zaprvé bude pracovat na zlepšení koordinace programů financování letectví tím, že podpoří synergie mezi evropskými, národními a regionálními program výzkumu a inovací v oblasti letectví. To usnadní společné výzvy nebo mechanismus spolufinancování s cílem sladit činnosti EU, a to činnosti vnitrostátní i regionální v konkrétních oblastech a urychlí aktualizaci a sdílení infrastruktur leteckých technologií.

Za druhé, projekt se připraví na Aerodays, které se budou konat v polovině roku 2025 ve Varšavě, a to v souvislosti s předsednictvím Polska v Radě Evropské unie.

Za třetí, projekt si také klade za cíl přímo podpořit aktivity AZEA (Alliance for Zero Emission Aviation) a to prostřednictvím analýzy a průzkumu současného stavu a plánovaného výzkumu a inovací v oblasti vodíkových a elektrických leteckých technologií v Evropě a přidružených zemích, identifikací synergií ve vodíkových strategiích vlád členských zemí konsorcia a vývoje scénářů a modelů pro zavedení letectví s nulovými emisemi. Projekt AREANA přispěje k udržení a podpoře evropského leteckého výzkumného ekosystému, čímž přispěje k dosažení enviromentálních cílů a zároveň zajistí evropskou konkurenceschopnost. Projekt je financovaný Evropskou unií.

AREANA MAP

other news