Vydavatelství Elsevier publikovalo studii nákladové efektivity procesu bodového frikčního svařování v moderním leteckém průmyslu

Apr 4, 2023 | Letectví

Ve spolupráci s partnery z TWI Ltd byl v časopise International Journal of Fatigue publikován odborný článek s názvem Effect of primer and sealant in refill friction stir spot welded joints on strength and fatigue behaviour of aluminium alloys. Článek se zabývá aplikací procesu bodového frikčního svařování (refill friction stir spot welding – RFSSW) v moderním leteckém průmyslu na základě vyhodnocení experimentálních prací provedených na hliníkových polotovarech ve stavu finální konfigurace včetně eloxování, základního nátěru a aplikace tmelu. Bylo prokázáno, že optimalizovaná aplikace inhibitorů koroze před procesem RFSSW (nabízející možnosti nejen snížení hmotnosti výrobku, ale také času a nákladů na výrobu) vedla ke snížení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu pouze o 5-10 % a ke zlepšení únavového chování (3 až 5krát delší únavová životnost) ve srovnání se základními konfiguracemi bez ochranných nátěrů.

Více informací k dispozici zde. Video popisující proces svařování zde.

other news