Vědeckotechnický park VZLÚ Praha získal akreditaci do roku 2025

Feb 24, 2023 | Ostatní

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. udělila Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu a.s. akreditaci pro Vědeckotechnický park VZLÚ Praha, a to na období do 31. prosince 2025.

Vědeckotechnický park VZLÚ Praha je areál s rozsáhlým vědeckotechnickým zázemím, především v oblastech letectví a kosmonautiky, ve kterém se koncentrují společnosti zaměřené na inovace. Jeho součástí jsou pracoviště vysokých škol a firem právě z leteckého a kosmického průmyslu. Více informací o VTP na webu VZLÚ nebo Vědeckotechnického parku VZLÚ Praha.

other news