Upozornění na zneužití jména společnosti a falešné certifikáty

Jun 1, 2021 | Letectví

Společnosti

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

IČ: 00010669

Se sídlem Beranových 130, Praha – Letňany, PSČ 199 05

(VZLÚ)

 a

VZLU TEST, a.s., oznamují zjištěné zneužití své identity a výskyt falešných certifikátů obsahujících jejich identifikační prvky.
IČ: 04521820

Se sídlem Beranových 130, Praha – Letňany, PSČ 199 05

(VZLU TEST)

oznamují, že dne 5.11.2020 bylo zjištěno z obchodní korespondence, že v rámci prodeje čistících prostředků distribuovaných pod značkou LUMINOUS AVIATION/LUMINOUS AVIATION PREMIUM jsou předkládány falešné certifikáty obsahující kombinaci jejich identifikačních údajů a způsobilé vyvolat nepravdivý dojem, že dané produkty byly ze strany VZLÚ či VZLU TEST testovány a schváleny. (viz odkaz 123)

K tomu obě společnosti podávají následující vyjádření:

  • Dané produkty nikdy nebyly VZLÚ ani společností VZLU TEST nikdy testovány.
  • S brazilskou společností uvedenou v certifikátech VZLÚ ani VZLU TEST nemají a nikdy neměly žádný obchodní vztah.

VZLÚ ani VZLU TEST tedy s předmětnými dokumenty nemají nic společného a od jeho obsahu se zcela distancují.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.                                 VZLU TEST, a.s.

other news

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale