Tým odborníků pod vedením VZLÚ představil projekt Vertimove

Nov 11, 2023 | Letectví

Doprava ve městech pomocí autonomních létajících prostředků je směr, kterým se ubírá svět. Česká republika nezůstává pozadu. Podle odhadů společnosti Morgan Stanley z roku 2021 vzroste do roku 2050 hodnota světového trhu eVTOL na 9 bilionů USD (Morgan Stanley: A Slow Take-Off, But Sky’s the Limit).

“Urban Air Mobility je koncept, který otevírá zcela novou kapitolu dopravy cestujících a nákladu. Zažíváme výjimečnou příležitost, kdy se celosvětově otevírá mimořádně velký prostor pro nový dopravní byznys, a české výzkumné organizace a firmy jsou u toho. Aby koncept Urban Air Mobility mohl hrát významnou roli i v prostředí České republiky, je nezbytné již nyní brát v úvahu aspekty tohoto druhu dopravy při územním plánování a vytváření plánů dopravní obslužnosti,“ vysvětluje generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

Čeští odborníci pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu pracují na projektu s názvem Vertimove, který řeší zasazení vzdušné dopravy do České republiky. Jeho součástí je mimo jiné:

  1. Rešerše legislativy a určení trendů.
  2. Dotazníkové akce – přijatelnost UAM.
  3. Analýza budoucí poptávky, návrh základní sítě UAM pro ČR.
  4. Provozní model odbavení letadla na vertiportu, návrh rozhraní vertiport-zákazník-letadlo
  5. Modulové a modelové řešení vertiportu včetně umístění (lokality Praha)
  6. Metodiky pro Ministerstvo dopravy ČR (Implementace UAM do dopravních modelů ČR, územní plánování a stavební řízení pro vertiporty)

Odborníci při práci na projektu také například ověřovali mezní podmínky vzdušného proudění na bezpečný let eVTOL UAM nebo návrh letových cest v nízkých výškách nad městskou zástavbou.

„Výsledky řešení projektu jsou sumarizované do metodik pro potřeby Ministerstva dopravy České republiky, jako podklady a informace pro budoucí implementaci UAM v ČR,“ vysvětluje vedoucí projektu Vertimove Petr Raška.

Na projektu pod vedením VZLÚ spolupracuje Centrum pro město budoucnosti CIIRC ČVUT, Centrum dopravního výzkumu a studio 1to1 design. Centrum pro město budoucnosti řeší návrh vertiportů, stavební legislativu a standardy, stejně jako začlenění vertiportů do urbánních systémů a jejich architekturu a samotné provedení. Úkolem Centra dopravního výzkumu jsou dopravní průzkumy, studie a analýzy poptávky a dopravní model České republiky, včetně implementace UAM. 1to1 design má záštitu nad designem interiéru prostředku MIYA.

Výzkumný a zkušební letecký ústav pak vyvíjí autonomní létající prostředek s názvem MiYa, který uveze zhruba 400 kg nebo 4 osoby, bude mít rozpětí křídel 15 metrů a poletí rychlostí až 300 kilometrů v hodině. Sloužit by v budoucnu mohl mimo jiné právě jako aerotaxi.

„Koncepční návrh letadla typu eVTOL MiYa pokračuje mimo jiné letovými testy demonstrátoru a zkouškami v aerodynamickém tunelu VZLÚ,“ upřesňuje Petr Raška, který je současně vedoucí oddělení bezpilotních systémů VZLÚ.

Projekt Vertimove číslo CK03000139 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Doprava 2020+. Výsledku vývoje létající prostředku MiYa bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace VZLÚ.

other news