PROJEKTY DRUŽIC AMBIC A QUVIK JSOU ČESKÝMI AMBICIÓZNÍMI MISEMI

Sep 22, 2023 | Kosmonautika

Ministerstvo dopravy ČR oznámilo, že českými ambiciózními misemi budou AMBIC a QUVIK. Oba projekty vede Výzkumný a zkušební letecký ústav. O výběru projektů rozhodl výbor, který řídí Rámcový projekt k implementaci podpory, kterou Evropská kosmická agentura (ESA) poskytne vesmírným aktivitám z ČR.

„Rozhodnutí výboru vnímám jako ocenění dlouhodobé a tvrdé práce VZLÚ v oblasti komplexní družicové techniky. Se vší odpovědností přijímáme závazek spočívající v úspěšném splnění projektů AMBIC a QUVIK. V České republice dosud nebyly řešeny takto rozsáhlé projekty založené na široké spolupráci firem a univerzitních pracovišť. Je nám ctí, že můžeme tyto projekty vést,“ říká generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar. „Rád bych všem, kteří se na přípravě projektů AMBIC a QUVIK podíleli, poděkoval. Tyto projekty jsou šancí pro celou Českou republiku prosadit se v technicky náročném odvětví, které v současnosti radikálně roste a je plné obchodních příležitostí.“

Cílem družice AMBIC (Ambicious Czech Satellite) je poskytovat obrazová data území České republiky z vesmíru a zajistit tak nezávislost České republiky na informacích z komerčních satelitů. Družice by tak měla sloužit jako „oči Česka ve vesmíru.“

Cílem projektu družice QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Serveyor) je připravit první český vesmírný dalekohled, který má sledovat srážky neutronových hvězd, případně neutronové hvězdy a černé díry. Pozorování mohou prozradit mimo jiné mnoho o vzniku prvků těžších než železo, které při srážkách vznikají. Mezi ně patří například zlato nebo platina.

other news