Nanosatelit VZLUSAT-2 vyrazil na cestu do USA

Sep 24, 2020 | Kosmonautika

Vědečtí pracovníci dokončili práce na druhém nanosatelitu z dílny VZLÚ a připravili jej k odeslání do Nizozemí, odkud bude následně s dalšími satelity přepraven do USA a usazen do speciálního vystřelovače rakety Falcon 9.  

Nanosatelit je vybaven experimentální kamerou a jednotkou pro přesné řízení orientace. Kromě toho se na jeho palubě nachází také další generace přístrojů, které se již osvědčily na předchozím satelitu VZLUSAT-1. 

„VZLUSAT-2 je technologická mise, která má za úkol ověřit sub-systémy pro další, komplexnější mise. Mnoho technologií zkoušíme v České republice vůbec poprvé. I přes pokročilé simulace a testování nejsme schopni všechno zde na Zemi plně ověřit, a proto potřebujeme získávat reálné zkušenosti s provozem na orbitě, to se týká například systému přesného řízení polohy, který nelze v našich podmínkách plně ověřit.“ Poznamenává vedoucí družicových systémů VZLÚ Juraj Dudáš. 

Nanosatelit VZLUSAT-2 využívá osvědčenou konstrukci CubeSatu 3U, odpovídající rozměrům 100x100x350mm. Letové okno pro start rakety Falcon 9 je otevřeno od prvního prosince až do konce března příštího roku (start je předběžně naplánován na 18.12.2020). Cílová oběžná dráha satelitu leží ve výšce mezi 500-600 km nad zemským povrchem. Komunikace s družicí bude probíhat prostřednictvím pozemní stanice FEL ZČU. Registraci kosmického tělesa zabezpečuje MD ČR. VZLUSAT-2 poletí pod českou vlajkou. 

Do vývoje satelitu se naplno zapojil nový tým pracovníků VZLÚ, kteří tak získali cenné zkušenosti se stavbou satelitu. Nabyté vědomosti budou moci využít v navazujícím projektu české satelitní konstelace, který VZLÚ chystá pro následující roky.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, zaměřené na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury České republiky v programu EPSILON. Konkrétně projekt TH04010294 s názvem Technologický demonstrátor – Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix. Mezi spoluřešitele projektu VZLUSAT-2 patří evolving systems consulting, s.r.o., univerzity ČVUT a ZČU. Partnery projektu jsou společnosti Advacam, s.r.o., Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., TTS, s.r.o., NEEDRONIX s.r.o., Spacemanic CZ s.r.o., Eltvor Instruments, s.r.o. a Konkoly Observatory.

other news

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale