Více informací zde

Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2016, sv. 230, č. 7, str. 1348-1356