Více informací zde

pp. 193-200, Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences