Více informací zde

 pp. 457-463, Czech Society for Mechanics