International Journal of Fatigue v rámci mezinárodní spolupráce zveřejnil algoritmus, jehož autorem je VZLÚ.

Jan 17, 2023 | Letectví

V odborném časopise International Journal of Fatigue byla zveřejněna studie zabývající se modelováním predikce únavové životnosti aditivně vyrobených vzorků Ti-6Al-4V pomocí modelů strojového učení. Spolupracovali na ní zástupci VZLÚ, rakouského CEST (Center of Electrochemical Surface Technology), maďarského Premet Kft. a rakouské University of Applied Sciences Upper Austria.

Práce představuje metodiku založenou na přístupu strojového učení a Spearmanově korelační analýze.  Jedná se o efektivní nástroj využitelný pro řešení vlivu vnitřních vad struktury a amplitudy napětí na únavovou životnost vzorků z titanové slitiny Ti-6Al-4V vyrobených pomocí technologie 3D tisku. Výsledky představují srovnání mezi predikovanými a experimentálními výsledky a ověřují navrženou metodiku.

Více informací zde.

other news