Hlavní systémy nanodružice VZLUSAT-2 zprovozněny

Feb 16, 2022 | Kosmonautika

16.2. 2022 Odborníkům z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) se podařilo zprovoznit první skupinu systémů na palubě VZLUSAT-2. Nyní je čeká jejich kalibrace a zprovoznění pokročilejších systémů.

Po úspěšném vypuštění družice VZLUSAT-2 z nosiče ION dne 26.1.2022 a zachycení prvního signálu z několika amatérských stanic sítě SatNOGS byl při prvním přeletu nad Českou republikou zachycen signál pozemním řídícím střediskem v Plzni. Od toho okamžiku začal proces postupného uvádění družice VZLUSAT-2 do provozu.

První kroky uvedení družice do provozu tzv. comimissioning, obsahovaly ověření systémů platformy družice, tedy systému napájení, UHF rádiové komunikace a palubního počítače. Dále byla naměřena první data o teplotě uvnitř družice, která indikovala, že družice je podchlazená na -10 °C, což bylo způsobeno 11-denním pobytem na palubě oddělovače. Po zapnutí jednotlivých systémů se teplota uvnitř družice zvýšila na provozních 0 °C až +10°C.

Mezi přístroje oživované v prvním sledu patřila i kamera s vysokým rozlišením. Cílem bylo ověřit funkčnost kamery a pořídit první snímky ve vysokém rozlišení, avšak bez orientace družice na specifickou oblast. Během pořizování snímků družice pomalu rotovala a pořídila tak náhodné záběry horizontu i detaily oblačnosti nad Tichým oceánem. Následovat bude oživení druhého RGB kamerového systému s větším zorným polem.

„Cílem mise je pořizovat snímky České republiky, a to jak v nízkém, tak i vysokém rozlišení. Proto je ale nutné urazit ještě dlouhý kus cesty, ve kterém je potřeba nastavit řízení orientace družice, což je něco, co v českých podmínkách ještě nikdy nikdo nedělal. Všechny sensory, a především reakční kola tohoto systému, jsou provozuschopné a v dalších dnech proto plánujeme přikročit k další fázi a oživit celý systém vyhodnocování a řízení orientace družice,“ vysvětluje Vladimír Dániel. VZLUSAT-2 má na palubě dva kamerové systémy, které byly vytvořeny ve spolupráci Eltvor Instruments a VZLÚ.

Ve druhém týdnu po oddělení družice od oddělovače následovalo oživení přístroje pro detekci detektor gama záblesků Masarykovy univerzity v Brně a Konkoly Observatory a rentgenové sluneční kamery od společnosti Rigaku Innovative Technologies Europe a ADVACAM. Oba přístroje naměřily úspěšně první snímky a nyní je rovněž čeká postupné uvedení do plného provozu.

„Celkově jsme velmi spokojeni s první fází oživování družice, všechno jde bez nejmenších problémů. Je velkým úspěchem, že se nám vše podařilo zprovoznit hned napoprvé, což platí i o jednotlivých systémech dodaných našimi partnery,“ shrnuje Juraj Dudáš, ředitel divize Space VZLÚ.

Družice VZLUSAT-2, vyvinutá ve VZLÚ, odstartovala na palubě rakety Falcon 9 13. ledna 2022. Palubní letenku pro VZLUSAT-2 zajišťovala společnost Spacemanic. Misi podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a projekt TAČR pod vedením společnosti esc AerospaceAerospace ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Západočeskou univerzitou v Plzni. Družice se pohybuje na polární dráze ve výšce mezi 521 až 543 km.

Díky zapojení VZLÚ do celosvětové sítě pozemních stanic SatNOGS je možné kontinuálně sledovat telemetrická data družice na veřejně dostupné webové stránce https://dashboard.satnogs.org/d/L8ywE9oMz/vzlusat-2?orgId=1, data jsou sbírána z více než 50 stanic rozmístěných po celém světě.

other news