Generální ředitel VZLÚ byl jmenován členem výzkumné rady TA ČR

Jun 1, 2021 | Letectví

Vláda jmenovala předsedu představenstva a generálního ředitele VZLÚ Ing. Josefa Kašpara, FEng. do výzkumné rady Technologické agentury České republiky.

Josef Kašpar byl nominován za Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vyzdvihlo, že nominant propojuje sféru výzkumu a podnikání a rovněž se intenzivně věnuje transferu znalostí z výzkumu do praxe. Cílem Josefa Kašpara ve výzkumné radě je přispět k bližší spolupráci mezi jednotlivými resorty, agenturou TA ČR a průmyslem tak, aby došlo k vytvoření funkčního ekosystému, kde výzkumné výzvy budou v souladu s potřebami průmyslu a resortů.

„Jako někdo, kdo mnohokrát absolvoval jednotlivé výzvy ze strany uchazečů vím, jak tato řízení mohou být náročná, proto je rovněž mým cílem snížit byrokratickou zátěž při podávání a administrování projektů.“ Dodává ke své účasti v radě Kašpar. Ač byl Josef Kašpar nominován za Ministerstvo průmyslu a obchodu, určitě je také nepřehlédnutelné, že je jediným zástupcem v radě, který pochází z leteckého a kosmického prostředí. „Rád bych, aby se TA ČR více zabýval potřebami jednotlivých průmyslových sektorů, které jsou zaměřeny na finální produkty s vysokou přidanou hodnotou“, doplňuje Kašpar.

Výzkumná rada je koncepčním orgánem Technologické agentury ČR. Výzkumná rada nejen nominuje členy jednotlivých odborných komisí, ale zároveň určuje i směr v podobě zaměření nových programů TA ČR. Sestává se z dvanácti členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členy se mohou stát pouze odborníci působící v jednotlivých oborech. Funkční období členů rady je čtyřleté.

other news