Generální ředitel VZLÚ byl jmenován členem výzkumné rady TA ČR

Jun 1, 2021 | Letectví

Vláda jmenovala předsedu představenstva a generálního ředitele VZLÚ Ing. Josefa Kašpara, FEng. do výzkumné rady Technologické agentury České republiky.

Josef Kašpar byl nominován za Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vyzdvihlo, že nominant propojuje sféru výzkumu a podnikání a rovněž se intenzivně věnuje transferu znalostí z výzkumu do praxe. Cílem Josefa Kašpara ve výzkumné radě je přispět k bližší spolupráci mezi jednotlivými resorty, agenturou TA ČR a průmyslem tak, aby došlo k vytvoření funkčního ekosystému, kde výzkumné výzvy budou v souladu s potřebami průmyslu a resortů.

„Jako někdo, kdo mnohokrát absolvoval jednotlivé výzvy ze strany uchazečů vím, jak tato řízení mohou být náročná, proto je rovněž mým cílem snížit byrokratickou zátěž při podávání a administrování projektů.“ Dodává ke své účasti v radě Kašpar. Ač byl Josef Kašpar nominován za Ministerstvo průmyslu a obchodu, určitě je také nepřehlédnutelné, že je jediným zástupcem v radě, který pochází z leteckého a kosmického prostředí. „Rád bych, aby se TA ČR více zabýval potřebami jednotlivých průmyslových sektorů, které jsou zaměřeny na finální produkty s vysokou přidanou hodnotou“, doplňuje Kašpar.

Výzkumná rada je koncepčním orgánem Technologické agentury ČR. Výzkumná rada nejen nominuje členy jednotlivých odborných komisí, ale zároveň určuje i směr v podobě zaměření nových programů TA ČR. Sestává se z dvanácti členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členy se mohou stát pouze odborníci působící v jednotlivých oborech. Funkční období členů rady je čtyřleté.

other news

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale