Elsevier publikoval studii zabývající se aplikací strojového učení v materiálové vědě, jejichž hlavním autorem je opět VZLÚ

Dec 1, 2023 | Letectví

V odborném časopise Engineering Fracture Mechanics byla zveřejněna práce zabývající se aplikací strojového učení k modelování materiálových vlastností kovu. Konkrétně se jedná o predikci únavové životnosti vzorků ze slitiny titanu vyrobených pomocí 3D tisku. Navržený algoritmus byl vyvinut ve VZLÚ a model strojového učení byl natrénován na experimentálních datech spoluautorů z rakouské University of Applied Sciences Upper Austria. Data z únavových zkoušek byly převzaty z předešlé publikace.

Článek také představuje účinný nástroj pro řešení problému malé velikosti souboru dat pro trénování modelu strojového učení. Navržená metodika pro zvětšování datové sady lze použít v různých oborech vědy, kde je časově i finančně náročné získat velký objem experimentálních dat, který je nezbytný pro natrénování modelu s vysokou přesností predikce.

Pro více informací klikněte prosím zde. 

other news