Oprávnění a certifikáty

Osvědčení ISO 9001:2008

Certifikát managementu kvality vydaný společností Lloyd´s Register Quality Assurance: ISO 9001:2015, č. PRA6018769, vydán 5/2014, platný do 5/2020

Osvědčení Českého institutu pro akreditaci

  • Osvědčení  č. 475/2019​ o akreditaci pro kalibrační laboratoř č. 2303 - Metrologická laboratoř - kalibrace tenzometrických siloměrů v rozsahu od 0.1 kN do 500 kN, vyd.: 2/2016, platnost do 09/2024

Oprávnění Úřadu pro civilní letectví

  • Oprávnění  č. L-3-017/8 k provádění aerodynamických měření a zkoušek modelů letadel, jejich částí, letadlových celků, leteckých pozemních zařízení, budov a jiných děl v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí a jinými metodami simulace pohybu zkoumaného objektu, vyd.: 10/2018.
  • Oprávnění č. L-3-050/6 ke zkoušení a ověřování leteckých elektrických přístrojů a provádění aerodynamických měření v tunelech vysokých rychlostí, vyd.: 9/2008.
  • Oprávnění č. L-3-078 k provádění pevnostních zkoušek konstrukcí letadel a mechanických letadlových celků, vyd. 9/2008.
  •  Zkoušky  č. L-3-089/2 k průkazným a ověřovacím zkouškám leteckých motorů a jejich částí, vyd. 10/2018

Oprávnění Ministerstva obrany

  • Oprávnění č. MAA 191 pro posuzování a ověřování shody vlastností výrobků vojenské techniky, matematickému modelování a numerickému výpočtu vnější a vnitřní aerodynamiky s požadavky stanovenými technickými normami,  platnost do 01/2018.
  • Oprávnění č. MAA 192 pro zkušebnu pevností konstrukcí pro posuzování a ověřování shody vlastností výrobků vojenské letecké techniky s požadavky stanovenými technickými normami, platnost do 03/2018

Oprávnění Letecké amatérské asociace ČR

  • Oprávnění č. 3/2001 pro vývoj, výrobu, zkoušení a opravy leteckých vrtulí pro Sportovní létající zařízení, vyd.: 3/2001, platnost do 2/2018