MUTR - Multipurpose test rig for transmission gearboxes

mutr pics

NÁZEV PROJEKTU:

Multipurpose test rig for transmission gearboxes


POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na návrh úpravy testovacího systému vrtulníkového demonstrátoru. Plánovaným výstupem je 3D model testovacího stavu projektu CS2 IADP FRC (Racer), dále pak výrobní výkresy, vyrobený a otestovaný prototyp zkrucovače.  VZLÚ je jediným účastníkem projektu.

Předmětem řešení projektu je návrh a realizace pomocné (adaptační) převodovky, jež je součástí víceúčelového zkušebního zařízení určeného pro testování nově navržených vrtulníkových reduktorů. Tyto reduktory jsou vyvíjeny pro speciální typ vysokorychlostní helikoptéry s postranními rotory dosahující rychlost až 470 km/h. Vrtulník s názvem RACER je vyvíjen společností Airbus Helicopters.

MUTR je řešen v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2. 


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

 VZLÚ, Topic Manager - Airbus Helicopters


IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 

CS2 - 717199


DOBA ŘEŠENÍ:

9/2016 – 6/2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Petr Pick, PhD.