KATAFO H - Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy

název PROJEKTU:

Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy
 

POPIS PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je ověření zcela nové, progresívní technologie pro hromadné povlakování drobných dílů cestou elektroforetického nanášení. Nedílnou součástí je i vývoj funkčního minidemonstrátoru a následně prototypu zařízení pro hromadné elektroforetické povlakování.
 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

MEGA-TEC, s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., ČVUT
 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

TH02020019
 

doba ŘEŠENÍ:

1.1.2017 - 31.12.2019
 

ŘEŠITEL projektu za VZLÚ:

Ing. Martina Pazderová, Ph.D., Koroze a povrchové úpravy, VZLÚ