AMBIC – Ambicious Czech Satellites – Kick Off

Mar 13, 2022 | Kosmonautika

V únoru proběhla v Brně iniciační schůzka projektu AMBIC (Ambicious Czech Satellites), jehož cílem je poskytovat obrazová data území České republiky z vesmíru a zajistit tak nezávislost České republiky na informacích z komerčních satelitů. Projekt počítá se širokým zapojením českého průmyslu až do stupně tzv. „full mission“, v jehož rámci se partneři budou moci zapojit do vývoje, testování, vynesení a operování samotné družice a jejích subsystémů. Projekt je financován Českou republikou (Ministerstvo dopravy) a řešený pod záštitou Evropské kosmické agentury ESA.

V přípravných fázích projektu spolupracuje řada společností. VZLÚ jako koordinátor a systémový integrátor, společnost Pekasat zajišťuje návrh pozemní stanice, komunikace se satelitem a řídícího střediska, společnost S.A.B. Aerospace je zodpovědná za návrh struktur a výběr raketového nosiče a společnost World From Space je zodpovědná za návrh zpracování obrazových informací.

other news