PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI 2022 – 2024

NAŠE SPOLEČNOST PLNĚ PODPORUJE ANTIDISKRIMINAČNÍ PRINCIPY. VÍCE INFORMACÍ V PLÁNU GENDEROVÉ ROVNOSTI 2022-2024.