Vědeckotechnický park VZLÚ Praha

Vědeckotechnický park VZLÚ (VTP) Praha je umístěn v městské části Praha-Letňany v blízkosti stanice metra Letňany a Pražského výstavního areálu Letňany. Zakladatelem, majitelem a provozovatelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Ve Vědeckotechnickém parku VZLÚ působí  řada inovativních firem.

Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl. Inovační prostředí VTP je také vhodné pro společnosti se zaměřením na dopravní prostředky (automobily a kolejová vozidla), energetiku a nebo stavebnictví. Skladba prostor vědeckotechnického parku umožňuje vyvíjet laboratorní, výrobní, skladové a administrativní aktivity.

Vědeckotechnický park nabízí široké spektrum služeb potřebných pro vznik a provoz inovačních firem, např. právní, ekonomické a technické poradenství, poskytování informací o podpoře v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, spolupráce při transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, vzdělávání v oborech podporovaných Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, informační technologie, reprografie a další. K dispozici jsou konferenční místnosti s kapacitou až 60 míst, vybavené prezentační technikou. Inovační podnikání je podporováno také formou odborných workshopů (např. aerodynamika, kompozity, pevnost a životnost), které jsou zaměřeny na transfer poznatků základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V uplynulém období došlo k řadě úspěšných transferů technologií, např. infuzní technologie pro výrobu kompozitních dílů (vícenásobně), technologie frikčního svařování, algoritmy pro aerodynamické výpočty atd.

Vědeckotechnický park VZLÚ Praha je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

Kontakty:
Tomáš Vodrážka, vedoucí VTP
Telefon: 225 115 361,  725 826 833
Email: vodrazka@vzlu.cz

Adresa:
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., VTP
Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany
http://www.vtparkvzlu.cz