Recenzované odborné články (J)

Články v odborných periodicích (J)

 

Název

Autoři

Publikace

Methodology for prediction of stiffness reduction of composite structures under fatigue loading (2018)

Bohuslav Cabrnoch
Michal Král
Stanislav Holý

Strojírenská technologie, sv. XXIII, č. 2, str. 81-87, ISSN: 1211-4162

Anodická oxidace hliníkové slitiny Al-Cu-Mg-Mn stejnosměrným a pulzujícím proudem (2018)

Jiří Bárta
Simona Ivanová
Martina Pazderová
Viktorie Weiss
Vít Jonák

Povrchové úpravy, sv. 21, č. 2, str. 33-37, ISSN: 0551-7354

Hydrophobic impregnation of geopolymer composite by ethoxysilanes (2018)

Linda Diblíková
Zdeněk Mašek

Acta Polytechnica, sv. 58, č. 3, str. 184-188, ISSN: 1210-2709

The effect of curing temperature on the properties and structure of geopolymer composite based on potassium silicate and metakaolin (2018)

Linda Diblíková
Zdeněk Mašek

Ceramics - Silikaty, sv. 62, č. 3, str. 298-305, ISSN: 0862-5468

Charakteristické vlastnosti geopolymerní pěny lehčené peroxidem vodíku (2018)

Linda Diblíková
Zdeněk Mašek

Chemagazín, sv. XXVIII, č. 6, str. 29-31, ISSN: 1210-7409

Comparison of numerical methods for the solution of viscous incompressible and low Mach number compressible flow (2018)

Jan Česenek

Computers and Fluids, sv. 174, vyšlo 30.9.2018, str. 167-178, ISSN: 00457930

Damage detection in carbon fiber–reinforced polymer composite via electrical resistance tomography with Gaussian anisotropic regularization (2018)

Jan Cagáň
Martin Kadlec
Martin Kyncl
Lenka Michalcová
Jaroslav Pelant

Structural Health Monitoring, vyšlo 29.12.2018, ISSN: 1475-9217

Composite Panel Structural Health Monitoring and Failure Analysis Under Compression Using Acoustic Emission (2018)

Petr Bělský
Lenka Michalcová
Lucie Petrusová

Journal of Civil Structural Health Monitoring, sv. 8, č. 4, ISSN: 2190-5452, str. 607-615

Elektrodepozice slitinových povlaků s vysokou entropií z vodného elektrolytu (2018)

Jiří Bárta
Simona Ivanová
Martina Pazderová

Koroze a ochrana materialu, sv. 62, č. 1, ISSN 0452-599X, str. 1-5

Effect of fatigue loading rate on lifespan and temperature of tailored blank C/PPS thermoplastic composite (2018)

Martin Kadlec, Lucie Petrusová, Roman Růžek

International Journal of Fatigue, sv. 113, August 2018, str. 253-263

Using wing model deformation for improvement of CFD results of ESWIRP project (2018)

Aleš Prachař, Petr Vrchota

CEAS Aeronautical Journal, sv. 9, č. 2, str. 361–372

Multi-Foil X—ray optics tests at PANTER: Preliminary results (2018)

Vladimír Dániel a kol.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, sv. 48, č. 3, str. 466-475

Timepix in LEO Orbit onboard the VZLUSAT-1 Nanosatellite: 1-year of Space Radiation Dosimetry Measurements (2018)

Vladimír Dániel

Journal of Instrumentation, sv. 13, 16 November 2018

Analysis of Memory Footprints of Sparse Matrices Partitioned Into Uniformly-Sized Blocks (2018)

Daniel Langr, Ivan Šimeček

Scalable Computing: Practice and Experience, sv. 19, č. 3, str. 275-291

Whirl Flutter Optimisation-based Solution of Twin Turboprop Aircraft Using a Full-span Model (2017)

Jiří Čečrdle

Applied and Computational Mechanics, sv. 11, č. 1, str. 5-22

Elektrodepozice slitinových povlaků s vysokou entropií z vodného elektrolytu (2018)

Jiří Bárta,
Simona Ivanová,
Martina Pazderová

Koroze a ochrana materiálu, sv. 62, č. 1

Further results on the development of a novel VTOL aircraft, the Anuloid. Part I: Aerodynamics (2017)

Zdeněk Pátek

Advances in Aircraft and Spacecraft Science, sv. 4, č. 4

Development of self-healing multifunctional materials (2017)

Martin Kadlec,
L. Guadagno, C. Naddeo

Composites Part B: Engineering, sv. 128, listopad 2017

Improvement of Computational Results of NASA Airliner Model by Wing Modal Analysis (2017)

Petr Vrchota,
Aleš Prachař,
Miroslav Šmíd

Journal of Aircraft, sv. 54, č. 4

Measurements of wing lift distribution from wake survey (2017)

Robert Kulhánek,
Zdeněk Pátek

Letecký zpravodaj/Czech Aerospace Proceedings, 1/2017

Hard X-ray Vela supernova observation on rocket experiment WRX-R (2017)

Vladimír Dániel a kol.

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso, sv. 47, č. 2

VZLUSAT-1: Nanosatellite with miniature lobster eye X-ray telescope and qualification of the radiation shielding composite for space application (2017)

Vladimír Dániel a kol.

Acta Astronautica, sv. 140, listopad 2017

Substrate composition effect on plating of high entropy alloy coatings (2017)

Jiří Bárta, Martina Pazderová,
Simona Ivanová

Letecký zpravodaj/Czech Aerospace Proceedings, 1/2017

Elektrodepozice multikomponentního povlaku na bázi Co-Cr-Fe-Mn-Ni (2017)

Jiří Bárta, Martina Pazderová,
Simona Ivanová

Koroze a ochrana materialu, sv. 61, č. 2

Monitoring of compressive behaviour of stiffened composite panels using embedded fibre optic and strain gauge sensors (2017)

Roman Růžek,
Martin Kadlec, K. Tserpes, E. Karachalios

International Journal of Structural Integrity, sv. 8, č. 1

Kompozitní lopatka axiálního ventilátoru s vysokým podílem 3D tisku (2017)

František Martaus

Strojírenská technologie, řočník 22, č. 2/2017

Využití ultrazvukové defektoskopie při vývoji leteckých kompozitních konstrukcí (2017)

Petr Bělský, Martin Kadlec

Strojírenská technologie, řočník 22, č. 1/2017

Simulation of Nonlinear Characteristic of Aileron Attachment on Aeroelastic Demonstrator Using Active Electromagnetic Spring Concept (2016)

Jiří Čečrdle, Jaromír Maleček, Václav Hlavatý, Petr Malínek

Applied Mechanics and Materials, sv. 821, leden 2016

Mechanical Concepts for Simulation of Nonlinear Attachment of Engine on Aeroelastic Demonstrator (2016)

Jiří Čečrdle, Jaromír Maleček, Václav Hlavatý, Petr Malínek

Applied Mechanics and Materials, sv. 827, únor 2016

Fatigue delamination of a carbon fabric/epoxy laminate with carbon nanotubes (2016)

Martin Kadlec, Lucie Nováková,
Ivan Mlch, Liberata Guadagno

Composites Science and Technology, sv. 131, srpen 2016

Nátěrový systém se sníženým obsahem těkavých organických látek (2016)

Martina Pazderová
a kol.

Povrcháři, 2016, č. 7, str. 7-9

CFRP Fuselage Panel Behavior Monitoring Using Fibre Optic and Resistance Sensors and Optical Contactless Measurements (2016)

Roman Růžek
Martin Kadlec
a kol.

Applied Mechanics and Materials, 2016, sv. 827, únor, str. 51-56

Efficacy of the SU(3) scheme for ab initio large-scale calculations beyond the lightest nuclei (2016)

Daniel Langr a kol.

Computer Physics Communications, 2016, sv. 2017, říjen, str. 202-210

Bond Joint Analysis of Thermoplastic Composite Madefrom Stacked  Tailored Blanks (2016)

Jakub Šedek
Robin Hron
Martin Kadlec

Applied Mechanics and Materials, 2016, sv. 827, únor, str. 161-168

Wing full scale strength tests of L 410 NG aircraft - MOSTA (2016)

Václav Horák

Czech Aerospace Proceedings, 2016, č. 2, str. 42-45

Investigation of the Compressible Flow through the Tip-Section Turbine Blade Cascade with Supersonic Inlet (2016)

Petr Straka a kol.

Journal of Thermal Science, 2016, sv. 25, č. 2, str. 138-144

Miniaturized X-ray telescope for VZLUSAT-1 nanosatellite with Timepix detector (2016)

Vladimír Dániel a kol.

Journal of Instrumentation, 2016, sv. 11, říjen

Mechanical Concept of W-WING Whirl Flutter Aeroelastic Demonstrator (2016)

Jiří Čečrdle
Jaromír Maleček
Ondřej Vích

Czech Aerospace Proceedings, 2016, č. 1, str. 54-55

Mechanical Properties of a Carbon Fabric–Reinforced Epoxy Composite with Carbon Nanotubes and a Flame Retardant (2016)

Martin Kadlec
Robin Hron
Liberata Guadagno

International Journal of Structural Integrity, 2016, sv. 7, č. 5, str. 630-644

Carbon/epoxy composite delamination analysis by acoustic emission method under various environmental conditions (2016)

Lenka Michalcová
Martin Kadlec

Engineering Failure Analysis, 2016, sv. 69, Listopad, str. 88-96

Kompozitní rotorová lopatka pro vysokoteplotní axiální ventilátor (2016)

František Martaus

Strojírenská technologie, 2016, sv. XXI, č. 2, str. 94-99

Updating of Finite Element Model of Aircraft Structure According Results of Ground Vibration Test (2016)

Jiří Čečrdle

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2016, sv. 230, č. 7, str. 1348-1356

Comparison of Axial Fan Rotor Experimental Data With CFD Simulation (2016)

RNDr. Aleš Prachař

Acta Polytechnica, 2016, sv. 56, č. 1, pp. 62-66

Influence of the Radial Gap under the Stator Blade on Flow Around the Hub-End of the Rotor Blade (2016)

Ing. Petr Straka,
Ing. Martin Němec

Applied Mechanics and Materials, sv. 821, pp. 120-128

Aerodynamic Characteristics of Steam Turbine Prismatic Blade Section (2016)

Ing. T. Jelínek
Ing. P. Straka
Ing. M. Kladrubský

Applied Mechanics and Materials, sv. 821, pp. 48-56

Application of material analysis and eddy current conductivity tests to aircraft accident investigation (2015)

Lucie Nováková, Marie Boháčová,
Petr Homola

Engineering Failure Analysis, sv. 56, říjen 2015

Effect fracture resistance on retardation of crack growth (2015)

Jiří Běhal,
Petr Homola,
Roman Růžek

International Journal of Structural Integrity, sv. 6, č. 4

Material and Manufacturing Process Selection for Composite Engine Cowlings (2015)

Ing. B. Cabrnoch

Czech Aerospace Proceedings 2015-02

Investigation of flow in axial turbine stage without shroud-seal (2015)

Ing. Petr Straka,
Ing. Martin Němec,
Ing. Tomáš Jelínek

EPJ Web of Conferences

Influence of the kissing bond defect on the fatigue life in friction stir welds of 2024 aluminium alloy

Roman Růžek, Martin Kadlec, Lucie Nováková

Ciencia e Tecnologia dos Materiais, Volume 27, Issue 2, pages 92-99

Effect of Structure on Properties of Incrementally Formed Titanium Alloy Sheets

Ing. L. Nováková
Ing. P. Homola,Ph.D.
Ing. V. Kafka, CSc.

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering 02/2014

Effect of Incremental Forming Parameters on Titanium Alloys Properties

Ing. L. Nováková
Ing. P. Homola,Ph.D.
Ing. V. Kafka, CSc.

International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Mate- rials Engineering 01/2014

Hot Single Point Incremental Forming of Ti-6Al-4V alloy

Ing. P. Homola,Ph.D.
Ing. V. Kafka, CSc.

Key Engineering Materials 05/2014

Mechanical Concepts for Simulation of Nonlinearities on Aeroelastic Demonstrator

Ing. J. Maleček, CSc.
Ing. J. Čečrdle,Ph.D.
Ing. Václav Hlavatý
J. Malínek

Journal of Aircraft 02/2014

Improved Solution of Propeller Blade Force for Whirl Flutter Analysis

Ing. J. Čečrdle,Ph.D.

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 3/2014

An Experimental Investigation of Factors Considered for the Short Beam Shear Strength Evaluation of Carbon Fiber–reinforced Thermoplastic Laminates

Ing. L. Nováková
Ing. M. Kadlec
Ing.Dr. R. Růžek

Journal of Testing and Evaluation 03/2014

Open-hole strength and fracture of a carbon fabric reinforced epoxy composite tested in hot/wet conditions

Ing. M. Kadlec

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 02/2014

Nátěrové systémy s funkčními vlastnostmi

Ing. Diblíková,Ph.D.
Ing. A. Koukalová

TriboTechnika 02/2014

Mechanical and electrochemical evaluation of organic inhibitors effect on mild steel damage by hydrogen

Ing. Diblíková,Ph.D.
Ing. V. Jeníček
Ing. M. Valeš
Hradec P.

Procedia Engineering 74/2014

Comparative experiments for corrosion simulation software testing

Ing. Diblíková,Ph.D.
Ing. V. Jeníček
Ing.Pazderová,Ph.D.

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 02/2014

Aplikace nátěrových systémů se zvýšenou elektrickou vodivostí

Ing. M. Valeš

Povrcháři 01/2014

Strain and damage monitoring in CFRP fuselage panels using fiber Bragg grating sensors. Part II: Mechanical testing and validation.

Ing. M. Kadlec
Ing.Dr. R. Růžek
Ing. P. Kudrna

Composite Structures 01/2014

Strain and damage monitoring in CFRP fuselage panels using fiber Bragg grating sensors. Part I: Design, manufacturing and impact testing.

Ing.Dr. R. Růžek

Composite Structures 01/2014

Development of a New Method for T-joint Specimens Testing under Shear Loading

Ing.Dr. R. Růžek
Ing. Doubrava,Ph.D.

International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. International Scholarly and Scientific Research & Innovation 11/2014

Damage tolerance analysis of a complex aircraft part

Ing. Doubrava,Ph.D.

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 02/2014

Hydro-mechanical control system design for turboshaft engine

Ing. J. Zakucia

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 03/2014

Diagnostics of aircraft turbine engine using artificial neural networks

Ing. M. Havel
Ing. P. Růžička

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 01/2014

Experimental and CFD study of wing in ground effect

Ing. A. Drábek
Mgr. M. Lahuta
Ing. Z. Pátek

Czech aerospace proceedings / Letecký zpravodaj 03/2014

Wind Tunnel Study of Vortex Shedding behind Cooling Tower Models

Ing. Michálek,Ph.D.
Mgr. D. Zacho

Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering 08/2014

Computational aerodynamic optimization of low-speed wing

Mgr. M. Lahuta
Ing. Z. Pátek
Mgr. A. Szöllös

Acta Polytechnica 06/2014

On the development of the Anuloid, a disc-shaped VTOL aircraft for urban areas

Ing. Z. Pátek

Advances in Aircraft and Spacecraft Science 01/2014

Fractography of an interlaminar shear fracture in a carbon fibre-reinforced epoxy composite enhanced with carbon nanotubes

Mgr. J. Podzimek

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 01/2014

Generation of air perturbations in wind tunnel

Ing. L. Grossmann

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 03/2011

Characterization of Ti-6Al-4V Alloy Sheet under Deformation using Asymmetric Incremental Sheet Forming at High Temperature

Ing. L. Nováková
Ing. P. Homola,Ph.D.
Ing. V. Kafka, CSc.

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj 03/2014

A Comparison of Experimental and Numerical Studies Performed on Low-Pressure Turbine Blade Cascade in High-Speed Condition for Low Reynolds Numbers and Various Turbulence Intensities

Ing. J. Michálek
Ing. P. Straka, Ph.D.

Journal of Thermal Science 10/2013

Modelling of natural and bypass transition in aerodynamics

Ing. P. Straka Ph.D.

EPJ Web of Conferences 03/2014

Numerical Simulation of Flow in Hub-Gap of Axial Stator Blades

Ing. P. Straka Ph.D.

EPJ Web of Conferences 03/2014

Numerical simulation of transitional flows

Ing. P. Straka Ph.D.

Computing 12/2012

Comparison of various laminar/turbulent transition models

Ing. P. Straka Ph.D.

AIP Conference Proceedings 04/2014

Influence of inlet nozzle on secondary flow in axial stator blade cascade

Ing. P. Straka Ph.D.
Mgr. J. Šimák
RNDr. J. Pelant CSc.

AIP Conference Proceedings 04/2014

Application of indentation as a retardation mechanism for fatigue crack growth

Dr. Ing. R. Růžek
Ing. R. Doubrava
Ing. J. Pavlas

International Journal of Fatigue, Vol. 37, April 2012

Application of indentation as a retardation mechanism for fatigue crack growth

Ing. R. Růžek
Ing. R. Doubrava 
Ing. J. Pavlas

International Journal of Fatigue, April 2012

Computational simulation of galvanic corrosion under the thin fil of electrolyte

Ing. V. Jeníček 
Ing. L. Diblíková 
Ing. M. Pazderová

MM Science Journal, 2012

Computation of static deformations of elastic wing

Ing. M. Lahuta 
Ing. Z. Pátek

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj, 2/2012

Conceptual Design of Aeroelastic Demonstrator for Whirl Flutter Simulation

Ing. J. Čečrdle
Ing. J. Maleček

World Academy of Science, Engineering and Technology

The effect of buckling on load carrying capacity on thin walled composite structures

Ing. M. Hraška

Czech Aerosapce Proceedings / Letecký zpravodaj, 3/2013

The structural integrity of a novel composite adhesively bonded flap-track beam

Ing. R. Růžek 
Ing. B. Mezihorák

Composite Structures, Volume 93

Stress state factor evaluation based on a fractographic analysis for use in the crack growth FASTRAN retardation model of the AFGROW computing code

Ing. J. Běhal, CSc.
Ing. L. Nováková

Engineering Failure Analysis, 12/2013

Aeroelastic Sensitivity Analysis of Airliner Wing

Ing. Čečrdle, Ph.D.
Ing. Ondřej Vích

International Journals of Engineering & Sciences (IJENS) - International Journal of Engineering & Technology (IJET); 02/2013

Assessment of Aileron Tab Installation Influence on Light Sport Aircraft Flutter Characteristics

Ing. Čečrdle, Ph.D.

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering; 06/2013

Application of X-FEM techniques for fatigue crack growth prediction in 3D part of aircraft structure

Ing. Doubrava, Ph.D.

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 2/2013

Experimental verification of numerical simulation of fuel tank strike on strong wall

Ing. Václav Horák

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 3/2013

Methodology of short fatigue crack detection by the eddy current method in a multi-layered metal aircraft structure

Ing. Marie Boháčová

Engineering Failure Analysis; 12/2013

Numerical modelling of fatigue properties of glass fiber composite materials on the base of experiments

Ing. Michal Král
Ing. Matěj Hraška

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 03/2013

The effect of cyclic loading on the degradation of mechanical properties of woven GFRP Laminate

Ing. Michal Král
Ing. Matěj Hraška

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 01/2013

Properties of protective epoxy coatings modified by micro- and nanoparticle additives

Mgr. J. Podzimek
Ing. Zdeněk Mašek

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 01/2013

Šetrná metoda extrakce polyaramidového vlákna z epoxidového kompozitu

Mgr. J. Podzimek
Ing. Zdeněk Mašek

Chemické listy; 12/2013

Low cycle fatigue analysis of turbine disc

Ing. Jiří Had

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 03/2013

Risk assessment using Fuzzy FMECA

Ing. Jozef Zakucia

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 03/2013

Linear dynamical system parameters estimation by autoregressive modeling

Ing. Jozef Zakucia

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 01/2013

Behaviour of Nanocomposite Painting System containing carbon nanotubes

Ing. A. Koukalová
Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Diblíková, Ph.D.
Ing. Miroslav Valeš

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 02/2013

Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT

Ing. Miroslav Valeš

Povrcháři; 12/2013

Nanokompozitní nátěry a jejich změny vlastností v závislosti na obsahu CNT částic v systému

Ing. A. Koukalová
Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Diblíková, Ph.D.
Ing. Miroslav Valeš

Konstrukce; 08/2013

Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin

Ing. A. Koukalová
Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing.Diblíková, Ph.D.

Chemagazin; 04/2013

Nové otěruvzdorné nátěrové systémy s CNT nanočásticemi

Ing. Miroslav Valeš

Povrcháři; 06/2013

Kompozitní povlak Zn–PTFE

Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Diblíková, Ph.D.
Ing. Miroslav Valeš

Koroze a ochrana materiálu; 02/2013

Zn-PTFE composite coating – an alternative for functional coatings

Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Diblíková, Ph.D.

Matériaux & Techniques; 03/2013

Modelling of real aircraft structure corrosion under thin electrolyte film

Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Diblíková, Ph.D.

Czech Aerospace Proceedings / Letecký zpravodaj; 01/2013

Softwarové korozní analýzy

Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Diblíková, Ph.D.
Ing. Miroslav Valeš

Konstrukce; 02/2013

Polarizační křivky měřené v tenké vrstvě elektrolytu jako vstupní data pro simulaci koroze

Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Diblíková, Ph.D.

Koroze a ochrana materiálu; 03/2013

Synthesis of Zn-PTFE composite Coatings based on electroplating

Ing.Pazderová, Ph.D.
Ing. Diblíková, Ph.D.
Ing. Miroslav Valeš

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering; 03/2013

Zinc-Polytetrafluoroethylene (Zn-PTFE) Composite Coating with Exploitable Tribological Properties

Ing.Pazderová, Ph.D.

Journal of Engineering Technology;

Wind tunnel study of gas dispersion from ground source on a single building

Ing. Petr Michálek,
Ing. David Zacho

International Journal of Sustainable Development and Planning

Volume 10 (2015), Issue 2

Noise Measuring and Control on Industrial Fans

Ing. T. Salava DrSc.

Akustické listy 12/2014

Short beam shear strength of carbon/ thermoplastic laminates assessed by statistical interactions of material and test factors

Ing. Martin Kadlec
Ing.Dr. Roman Růžek
Ing. Lucie Nováková

Journal of Testing and Evaluation 3/2014

Immersion ultrasonic testing

Ing. Petr Bělský

Letecký zpravodaj 1/2014

Aeroelastic Sensitivity Analysis of Airliner Wing

Ing. Jiří Čečrdle,
Ing. Ondřej Vích

Engineering Mechanics

Improved Solution of the Propeller Blade Force for Whirl Flutter Analysis

Ing. Petr Homola, 
Ing. Roman Růžek, 
Ing. Jiří Běhal

Letecký zpravodaj 3/2014

Properties of Functional Epoxy Coatings Modified by Carbon Nanoparticles

Ing. Diblíková Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. A. Koukalová

Solid State Phenomena 01/2015

Local Low Speed Preconditioning in Rotating Reference Frame

RNDr. A. Prachař Ph.D.

Applied Mathematical Sciences 05/2015

Electron-scattering form factors for 6Li in the ab initio symmetry-guided framework

Ing. Daniel Langr

Physical Review C 02/2015

Mechanical Concept of W-WING Whirl Flutter Demonstrator

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.
Ing. Jaromír Maleček, CSc.

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 2014

Aeroelastic Analysis of Light Sport Aircraft Using Ground Vibration Test Data

Ing. Jiří Čečrdle,
Ing. Václav Hlavatý

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering

Effect of loading spectrum clipping and truncation on fatigue crack growth behavior of 7475-T7351 aluminum alloy under variable amplitude loading

Ing. Petr Homola, 
Ing. Roman Růžek, 
Ing. Jiří Běhal

Procedia Engineering

L 410 New Generation

Ing. Václav Horák

CZECH AEROSPACE 2015-03

Mechanical Behaviour of AA 7475 Friction Stir Welds with the Kissing Bond Defect

Ing. Lucie Nováková
Ing. Martin Kadlec
Ing.Dr. R. Růžek

International Journal of Fatigue

Damage tolerance of composite T-sections made of cost-effective carbon fibre preforms

Ing. Martin Kadlec, 
Ing. Robin Hron (oba VZLÚ), Timo Grieser (Institut fuer Verbundwerkstoffe GmbH)

International Journal of Structural Integrity

Strain Concentration during the compression of a Carbon/Epoxy Composite after impact


Ing. Martin Kadlec, 
Ing. Václav Kafka 

International Journal of Structural Integrity

Portable Spring Impactor

Ing. David Novotný

CZECH AEROSPACE 2015-03

Compression after impact and fatigue behaviour of CFRP stiffened panels


Ing. Roman Ružek (VZLÚ),
Konstantinos Tserpes (University of Patras)
Evaggelos Karachalios (Hellenic Aerospace Industry)

International Journal of Structural Integrity

Strain monitoring in stiffened composite panels using embedded fibre optical and strain gauge sensors

Ing. R. Růžek,
Ing. M. Kadlec (VZLÚ),
Konstantinos Tserpes (University of Patras)
Evaggelos Karachalios (Hellenic Aerospace Industry)

The e-Journal of Nondestructive Testing & Ultrasonics

Wing Repair Using an Adhesively Bonded Boron Composite Patch – Design and Verification


Ing. Roman Růžek,
Ing. Radek Doubrava, 
Ing. Jan Raška 

International Journal of Structural Integrity

Simulation of Operational Loading Spectrum and its Effect on Fatigue Crack Growth

Ing. Jiří Běhal 
Ing. Petr Homola

Procedia Engineering

Fatigue life of a flat panel under variable amplitude loading and dependency of predicted life on parameters of material model

Ing. Jakub Šedek
Ing. Jan Raška
Ing. Jiří Běhal

CZECH AEROSPACE 2015-01

Bond Joint Analysis of Thermoplastic Composite Made from Stacked Tailored Blanks

Ing. J. Šedek
Ing. R. Hron
Ing. M. Kadlec

Applied Mechanics and Materials

Structural overloading evaluation based on the identification of subcritical crack increments

Ing. Jakub Šedek
Ing. Jiří Běhal
Ing. Jan Siegl

Engineering Failure Analysis

Inhibition of mild steel corrosion in pickling acids evaluted by weight loss and potentiodynamic measurements

Ing. M. Bláhová,
Ing. Linda Diblíková,
Ing. Vít Jeníček

Letecký zpravodaj 2015-01

Modelling of galvanic corrosion based on potenciodynamic polarisation measurements under a thin layer of electrolyte

Ing. Vit Jeníček 
Ing. Linda Diblíková
Ing. M. Pazderová

Matériaux & Techniques

Aerodynamic Optimization of the Engine Nacelle Shape

Ing. V. Hanzal

CZECH AEROSPACE 2015-02

Flow numerical simulation in various technologies

K.Adámek(VUTS)
P. Peukert (VUTS)
J. Kolář (VUTS)
J. Kaniok (TUL) 
J. Pelant (VZLU)
M. Kyncl (VZLU) 
J. Storek (RIETER CZ)
M. Havrda (BRANO)

International Journal of Mechanical Engineering and Applications

Wall flows and their applications

K. Adámek (VUTS)
D. Čejka (KBA)
Z. Mecl (PEGAS Nonwovens)
J. Pelant (VZLÚ) 

International Journal of Mechanical Engineering and Applications

Relay nozzles and weaving reed

K. Adámek (VUTS)
P. Karel (VUTS)
J. Kolar (VUTS)
S. Jirků (ČVUT)
V. Kopecký (TUL)
J. Pelant (VZLÚ) 

International Journal of Mechanical Engineering and Applications

Effect of the flow field deformation in the wind tunnel on the aerodynamic coefficients (2015)

Ing. D. Maturkanič

Acta Polytechnica, sv. 55, č. 3, str. 177-186

Sokol Unmanned Aerial System (2015)

Ing. J. Kuzdas
Ing. Z. Pátek

Advances in Military Technology

Main Weaving Nozzles - Ejectors (2015)

K. Adámek (VÚTS) 
J. Kolář (VÚTS)
J. Pelant (VZLÚ)
J. Šimák (VZLÚ)
S. Gramsch (Fraunhofer)

International Journal of Mechanical Engineering and Applications

Analytical Methods For Calculating Fan Aerodynamics (2015)

Ing. Jan Dostál
Ing. Jan Kužel

Acta Polytechnica