Kapitoly v odborných knihách (C)

kapitola v knize

Kapitola v odborné knize (c)

 

Název kapitoly

Autor

Název knihy, ISBN

Aerodynamika vysokorychlostních vozidel

Doc. Ing. Zdeněk Pátek CSc. M.S.

Vysokorychlostní železnice a nekonvenční dopravní systémy, 9788090622906