Články ve sbornících (D)

sbornik

Články ve sbornících (D)

 

Název Autoři Publikace, ISBN, nakladatel

Gust Alleviation of Aeroelastic Aircraft Using CFD Simulation (2018)

Aleš Prachař,
Petr Vrchota,
Pavel Hospodář

Transportation Research Procedia, ISSN 2352-1465, Elsevier B.V.

Wind tunnel measurement of flow and dispersion over urban area (2017)

Petr Michálek,
David Zacho

EPJ Web of Conferences, ISSN 2101-6275, EDP Sciences

Quantitative Evaluation of Delamination in Composites Using Lamb Waves (2017)

Lenka Michalcová,
Robin Hron

IOP Confrence Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, Institute of Physics Publishing

Využití aerodynamických tunelů při výzkumu a vývoji kolejových vozidel (2017)

Jan Červinka,
Zdeněk Pátek

Sborník příspěvků XXIII. konference s merinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech,  ISBN 978-80-7560-085-1

Active Flow Separation Control Applied at Wing-Pylon Junction of a Wing Section in Landing Configuration (2017)

Petr Vrchota,
Aleš Prachař,

AIAA SciTech Forum - 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting, ISBN 978-1-62410-447-3, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc.

Simplified Oscillatory Boundary Condition for Efficient CFD Simulation of AFC Effect (2017)

Petr Vrchota,
Aleš Prachař,
Pavel Hospodář, D. Dolgopyat, A. Seifert

Engineering Mechanics 2017, ISBN 978-80-214-5497-2, AV ČR

Gust Alleviation of NASA Common Research Model Using CFD (2017)

Petr Vrchota,
Aleš Prachař,
Pavel Hospodář

Engineering Mechanics 2017, ISBN 978-80-214-5497-2, AV ČR

FE Mesh Generation – Automated Crack Grow Modeling with a View to Stress Intensity Factor Computing (2017)

Jan Raška

Procedia Structural Integrity, ISSN 2452-3216, ELSEVIER SCIENCE BV

Implementation of interacting creep and fatigue under thermo-mechanical loading (2017)

Jiří Had

Engineering Mechanics 2017, ISBN 978-80-214-5497-2, AV ČR

Design of a test facility for probe calibration (2017)

Jan Šimák

EPJ Web of Conferences, ISSN 2101-6275, EDP Sciences

Investigation of flow in axial stage of experimental turbine (2017)

Petr Straka, Jaroslav Pelant,
Martin Němec, Tomáš Jelínek,
Petr Milčák

EPJ Web of Conferences, ISSN 2101-6275, EDP Sciences

Simulation of transitional flows through a turbine blade cascade with heat transfer for various flow conditions (2017)

Petr Straka, Jaromír Příhoda, Martin Kožíšek, Jiří Fürst

EPJ Web of Conferences, ISSN 2101-6275, EDP Sciences

Calculation of transonic flow in radial turbine blade cascade (2017)

Petr Straka

AIP Conference Proceedings,  ISBN 978-0-7354-1572-0, American Institute of Physics Inc.

Modelling of flow in linear blade cascade with thick trailing edge at a lower Reynolds number (2017)

Petr Straka, Jaromír Příhoda

Engineering Mechanics 2017, ISBN 978-80-214-5497-2, Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics

Simulation of Transonic Flow Through a Mid-Span Turbine Blade Cascade with the Separation-Induced Transition (2017)

Petr Straka, Jaromír Příhoda,
David Fenderl

Topical Problems of Fluid Mechanics 2017, ISBN 978-80-87012-61-1

Simulation of transonic flow through a mid-span turbine blade cascade for various Mach numbers (2017)

Petr Straka, Jaromír Příhoda,
David Fenderl

AIP Conference Proceedings,  ISBN 978-0-7354-1572-0, American Institute of Physics Inc.

Fatigue Behaviour of Bolted Joints without Load Transfer (2017)

Martin Kadlec, Ivan Mlch,
Roman Růžek

EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-805533167-6, Technická univerzita v Košiciach

Use of FBG Sensors for Delamination Growth Measurement under Mode I loading (2017)

Milan Dvořák, Martin Kadlec,
Nikola Schmidová, Milan Růžička

EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-805533167-6, Technická univerzita v Košiciach

Fatigue behaviour of tailored blank thermoplastic composites with internal ply-drops (2017)

Petr Homola, Martin Kadlec,
Roman Růžek, Jakub Šedek

Procedia Structural Integrity, ISSN 2452-3216, ELSEVIER SCIENCE BV

X-ray Lobster Eye all-sky monitor for rocket experiment (2017)

Vladimír Dániel a kol.

Proceedings of SPIE, ISBN 978-1-5106-0971-6, SPIE

Autonomous and semi-autonomous radio commanding of VZLUSAT-1 nanosatellite from ground control station in Pilsen (2017)

Vladimír Dániel,
Petr Svoboda a kol.

International Conference on Applied Electronics, ISBN 978-8-0261-0642-5, IEEE Computer Society

Vliv UV laku na mechanickou odolnost nátěrového systému (2017)

Martina Pazderová, Kateřina Titěrová, Vladimír Špaček, Miroslava Banýrová

14. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, ISBN 978-80-87583-23-4, Povrcháři

Elektroforézní lakování kovových dílů (2017)

Viktorie Weiss,
Martina Pazderová

14. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, ISBN 978-80-87583-23-4, Povrcháři

Validation of high-speed impact numerical simulations on flat test panels for real structural analysis (2017)

Radek Doubrava, Petr Bělský,
Martin Oberthor

EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-805533167-6, Technická univerzita v Košiciach

Experimental verification of thickness effects on fatigue crack growth in an AA 7475 plate (2017)

Roman Růžek, Petr Homola,
Ivan Mlch

EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-805533167-6, Technická univerzita v Košiciach

Požadavky na numerické simulace při řešení aerodynamiky (2017)

Nikola Žižkovský,
Armand Drábek

XXIII. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech, ISBN 978-80-7560-085-1, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Design of multiplexer for electrical impedance tomography (2017)

Jan Cagáň,
Jakub Rösler

Materials Today: Proceedings, sv. 4, č. 5, ISSN 2214-7853, Elsevier Ltd

Strain gauge measurement on small propeller using special in-house developed hardware (2017)

Jindřich Rosa,
Jan Cagáň,
Jakub Rösler

Materials Today: Proceedings, sv. 4, č. 5, ISSN 2214-7853, Elsevier Ltd

Finite volume - space-time discontinuous Galerkin method for the numerical simulation of compressible turbulent flow in time dependent domains (2017)

Jan Česenek

EPJ Web of Conferences, ISSN 2101-6275, EDP Sciences

Modification of the Riemann Problem and the Application for the Boundary Conditions in Computational Fluid Dynamics (2017)

Martin Kyncl, Jaroslav Pelant

EPJ Web of Conferences, ISSN 2101-6275, EDP Sciences

On Memory Footprints of Partitioned Sparse Matrices (2017)

Daniel Langr, Ivan Šimeček

Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISBN 978-8-3946-2537-5, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Numerical evaluation of barely visible impact damage in a carbon fibre-reinforced composite panel with shear loading (2017)

Jakub Šedek, Petr Bělský

WIT Transactions on Engineering Sciences, ISBN 978-178466197-7, WITPress

Numerical Investigation of 3-D Strain Constraint in Lab Test Specimens (2017)

Jakub Šedek

EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, ISBN 978-80-553-3167-6, Technická univerzita v Košiciach

Aircraft Wing Flutter Assessment Considering Damage Tolerance based Failure States (2017)

Jiří Čečrdle, Jan Raška

Engineering Mechanics 2017, ISBN 978-80-214-5497-2, Ústav Termomechaniky, AV ČR

Wind Tunnel Test of Whirl Flutter Aeroelastic Demonstrator (2017)

Jiří Čečrdle,
Petr Malínek,
Ondřej Vích

58th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, ISBN 978-1-62410-453-4, AIAA - The American Institute of Aeronautics and Astronautics, USA

Numerical simulation of the passive gas mixture flow (2016)

Martin Kyncl,
Jaroslav Pelant

EPJ Web of Conferences, ISSN 2101-6275, EDP Sciences

Vývoj slitinových povlaků s vysokou entropií elektrochemicky nanášených z nevodného prostředí (2016)

Jiří Bárta
Simona Ivanová
Martina Pazderová
Vít Jeníček

58. Medzinárodná galvanická konferencia, ISBN 978-80-227-4575-8, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Simulation of propeller effect in wind tunnel (2016)

Robert Kulhánek
Zdeněk Pátek
Jan Červinka Kumar Vineet

ICAS 2016 - CD-ROM PROCEEDINGS, 978-3-932182-85-3, International Council of the Aeronautical Sciences

Structural health monitoring of a wing-panel splice joint using acoustic emission (2016)

Roman Růžek
Lenka Michalcová

8th European Workshop on Structural Health Monitoring, EWSHM 2016, 978-151082793-6, NDT.net

Mechanical behaviour of thermoplastic rib under loading representing real structure condition (2016)

Roman Růžek
Jakub Šedek
Martin Kadlec
Pavel Kucharský

EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, 978-80-261-0624-1, Západočeská univerzita v Plzni

Test and Simulation of Energy Absorption System (2016)

Radek Doubrava

EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, 978-80-261-0624-1, Západočeská univerzita v Plzni

Block iterators for sparse matrices (2016)

Daniel Langr
Ivan Šimeček
Tomáš Dytrych

Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2016, 978-836081090-3, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Experimental and computational study of ground effect on airfoil section (2016)

Petr Vrchota
Zdeněk Pátek
Jan Červinka

ICAS 2016 - CD-ROM PROCEEDINGS, 978-3-932182-85-3, International Council of the Aeronautical Sciences

Modelling of unsteady secondary vortices generated behind the radial gap of the axial turbine blade wheel (2016)

Petr Straka

ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 978-618-82844-0-1, National Technical University of Athens

Simulation of Compressible Flow Through the Tip-Section Turbine Blade Cascade with the Unsteady Interaction of the Shock wave with Shear Layers (2016)

Petr Straka a kol.

Topical Problems of Fluid Mechanics 2016, 978-80-87012-58-1, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Comparison of linear and nonlinear subgrid scale model for hybrid RANS/LES modelling (2016)

Petr Straka

AIP Conference Proceedings, 978-073541402-0, American Institute of Physics Inc.

Numerical simulation of transitional flows with heat transfer (2016)

Petr Straka a kol.

AIP Conference Proceedings, 978-073541402-0, American Institute of Physics Inc.

Numerical simulation of high-swirl flow in axial turbine stage (2016)

Petr Straka

EPJ Web of Conferences, ISSN: 21016275, EDP Sciences

Extension of the algebraic transition model for the wall roughness effect (2016)

Petr Straka
Jaromír Příhoda

EPJ Web of Conferences, ISSN: 21016275, EDP Sciences

Hybrid RANS/LES modelling of secondary flow in axial turbine stage (2016)

Petr Straka
Jaroslav Pelant

Engineering Mechanics 2016, 978-80-87012-59-8, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

VZLUSAT-1: verification of new materials and technologies for space (2016)

Vladimír Dániel a kol.

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 978-1-5106-0347-9, SPIE

Terrestrial gamma-ray flashes monitor demonstrator on CubeSat (2016)

Vladimír Dániel
Vojtěch Zadražil a kol.

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 978-1-5106-0347-9, SPIE

Modelling of thermo-mechanical fatigue on engine generator turbine (2016)

Jiří Had
Tomáš Jamróz

Engineering Mechanics 2016, 978-80-87012-59-8, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Application of synthetic jets actuators in wing-pylon junction area to improve the high lift performances (2016)

Petr Vrchota

ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, sv. 3, 978-618-82844-0-1, National Technical University of Athens

Atmospheric Dispersion Simulations - Passive Gas Mixture Flow (2016)

Martin Kyncl
Jaroslav Pelant

Engineering Mechanics 2016, 978-80-87012-59-8, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

The inlet and outlet boundary problem with the preference of mass flow (2016)

Martin Kyncl
Jaroslav Pelant

ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, sv. IV, 978-618-82844-0-1, National Technical University of Athens

Finite volume - space-time discontinuous Galerkin method for the numerical simulation of compressible turbulent flow in time dependent domains (2016)

Jan Česenek

Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2016, 978-80-260-5375-0, Polypress s.r.o.

Strain gauge measurement on small propeller using special in-house developed hardware (2016)

Jindřich Rosa
Jan Cagáň

Book of abstracts / 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 978-961-94081-0-0, DANUBIA Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

Experimental characterization of strain gauges for high-temperature applications (2016)

Jindřich Rosa
Jan Cagáň
Filip Rösler

EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, 978-802610624-1, Západočeská univerzita

Numerical and experimental study of a cooling for vanes in a small turbine engine (2016)

Jan Šimák
Jan Michálek

EPJ Web of Conferences, ISSN: 21016275, EDP Sciences

Application of Whirl Flutter Optimization-based Solution to Full-span Model of Twin Turboprop Aircraft (2016)

Jiří Čečrdle

ECCOMAS Congress 2016 - Proceedings of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Vol II, 978-618-82844-0-1, National Technical University of Athens

Mechanical Concept of Whirl Flutter Aeroelastic Demonstrator (2016)

Jiří Čečrdle
Jaromír Maleček
Ondřej Vích

Engineering Mechanics 2016, 978-80-87012-59-8, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Development and Wind Tunnel Test of W WING Whirl Flutter Aeroelastic Demonstrator (2016)

Jiří Čečrdle
Jaromír Maleček
Ondřej Vích
Petr Malínek

57th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference Proceedings, 978-1-62410-392-6, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc.

Study of localized vibrations of mistuned blades of centrifugal compressor (2016)

Tomáš Jamróz

Engineering Mechanics 2016, 978-80-87012-59-8, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Effect of end-wall boundary layer and inlet turbulence on the flow field structures in the turbine stage (2016)

Tomáš Jelínek
Petr Straka
Václav Uruba

AIP Conference Proceedings, 978-0-7354-1402-0, American Institute of Physics Inc.

Flow parameters simulation technique in annular turbine cascade inlet (2016)

Tomáš Jelínek
Martin Němec
Václav Uruba

Engineering mechanics 2016 - Book of full texts, 978-80-87012-59-8, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Wind tunnel studies of gas dispersion over complex terrain (2016)

Petr Michálek
David Zacho

EPJ Web of Conferences, ISSN: 21016275, EDP Sciences

Fatigue test of an integrally stiffened panel: Prediction and crack growth monitoring using acoustic emission (2016)

Lenka Michalcová
Roman Růžek

Procedia Structural Integrity, ISSN: 2452-3216, Elsevier Science B.V.

On-line Monitoring of Resin Flow Using Capacitive Sensor Array During VaRTM Production Process (2016)

Jan Cagáň
Jindřich Rosa

54th international conference on Experimental Stress Analysis, 978-80-261-0624-1, Západočeská univerzita

Design of Multiplexer for Electrical Impedance Tomography (2016)

Jan Cagáň
Jakub Rösler

Book of abstracts / 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 978-961-94081-0-0, DANUBIA Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

Optimization of composite airframe rib using tailoring blank technology (2016)

Jakub Šedek

EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, 978-802610624-1, Západočeská univerzita v Plzni

Experimental Investigation of Mistuned Centrifugal Compressor (2016)

Tomáš Jamróz
Petr Malínek

Turbostroje 2016, 978-80-270-0055-5, Doosan Škoda Power

Physical modeling of gas dispersion over urban area (2016)

Petr Michálek
David Zacho

AIP Conference Proceedings, 978-073541402-0, American Institute of Physics Inc.

Fastener stiffness measurement methodology (2016)

Martin Kadlec
Pavel Kucharský

Experimantal Stress Analysis 2016, 978-802610624-1, Západočeská univerzita

Comparative Study of Prediction Methods for Fatigue Life Evaluation of an Integral Skin-Stringer Panel under Variable Amplitude Loading (2015)

Jakub Šedek, Roman Růžek, Jan Raška, Jiří Běhal

Procedia Engineering, sv. 114, 2015, str. 124-131

Crack Growth Monitoring of CFRP Composites Loaded in Different Environmental Conditions Using Acoustic Emission Method (2015)

Lenka Michalcová, Martin Kadlec

Procedia Engineering, sv. 114, 2015, str. 86-93

Failure Mechanism and Strain Fields on a Carbon/Epoxy Composite Subjected to Compression After Impact

Martin Kadlec

Engineering mechanics 2011: 17th international conference, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha.

Disbond and impact detection in CFRP airframe by shearography

Martin Kadlec,
Dr. Ing. Roman Růžek

International Conference on Applications for Image based Measurements 2011,Dantec Dynamics,Ulm, Německo.

Response Surface Application to Active Flow Control optimization

Petr Vrchota

EUROGEN2011, Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Italy.

Higher Order Chimera Grid Interface for Transonic Turbomachinery Applications

Petr Straka

Finite Volumes for Complex Applications VI Problems & Perspectives, Springer-Verlag, London, 2011.

Simulation of a 3D Unsteady flow in an Axial Turbine Stage

Petr Straka

Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings Volume 2, Technical University of Liberec.

Modelling of the Effect of the Foregoing Wake on the Bypass Transition on the Airfoil

Petr Straka, Jaromír Příhoda, David Šimurda

Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings Volume 2, Technical University of Liberec.

Numerical solution of a flow inside a labyrinth seal

Jan Šimák,
Petr Straka,
Jaroslav Pelant

Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings Volume 2, Technical University of Liberec.

Investigation of unsteady flow in axial turbine stage

Ing. Tomáš Jelínek,
Ing. Martin Němec

Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings
Volume 2, Technical University of Liberec.

Měření turbínových stupnů ve VZLÚ

Ing. Tomáš Jelínek,
Ing. Martin Němec

Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow,
Západočeská univerzita v Plzni, 2011.

Experimentální a numerický výzkum spalovací komory

Ing. Jan Tůma,
Ing. Vojtěch Běták,
Ing. Jan Kubata

Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin ES 2011, Katedra energetických strojů a zařízení ZČÚ v Plzni.

Modelování a ověřování dynamických poměrů v moderních leteckých vyosených reduktorech

Ing. Zdeněk Doležal, Ing. Petr Pick

Colloquim dynamics of machines 2011, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha.

Precise Nonius Guidance and Image Stabilization of a Large Space telescope

Ph.D. Viktor Fedosov

Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies(RAST 2011), Istambul, Turkey.

Photon counting altimeter and lidar for air and space borne applications

Ing. Marek Peca,
Ing. Michal Vacek,
Ing. Vojtěch Michálek, Josef Blažej, Jan Kodet

Photon Counting Applications, Quantum Optics, and Quantum Information Transfer and Processing IIISPIE P.O. Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA

FEM nonlinear contact vibration analysis of a disc adapter

Ing. Vladimír
Dániel Ph.D., Ing. Tomáš Jamróz, Ing. Jiří Had

ENGINEERING MECHANICS 2011 - Book of full texts, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague.

Postup Teardown analýzy draku letounu

Ing. Marie Boháčová

NDE for Safety / Defektoskopie 2011, Tiret, Ostrava.

Shearography Results Compared with a Laminate Inner Damage Extent.

Ing. Roman Růžek, Ing. Kadlec Martin

International Conference on Applications for Image based Measurements 2012, Germany

Measurement of Torque Moment of Aircraft Piston Engine

Ing. Jindřich Rosa, Ing. Jan Cagáň

Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis, Czech republic

Measuring and evaluating noise in propeller aircraft

Ing. Tomáš Salava, DrSc., Ing. Vladimír Andrýsek, Ing. Marcela Šloufová

EURONOISE 2012 Proceedings, European Acoustics Association, Prague

Effect of surface roughness on neutral and dense gas dispersion in the BLWT

Ing. Petr Michálek, Mgr. David Zacho

Air Pollution XX, WIT Press, Southampton

Vliv intenzity turbulence mezní vrstvy na rozptyl emisí plynů různé vztlakovosti

Ing. Petr Michálek, Mgr. David Zacho

26th Symposium of anemometry, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Holany-Litice

Wind tunnel and CFD study of airfoil with airbrake

Ing. Jan Červinka, Ing. Zdeněk Pátek, Ing. Petr Vrchota

ICAS 2012 Proceedings, Optimage Ltd., Edinburgh, UK

In-scale and up-scale full turbine stage measurements as a support for small turbine units development

Ing. Martin Němec, Ing. Tomáš Jelínek

ASME Trubo Expo 2012, American Society of Mechanical Engineers

Numerical simulation of a flow inside an exhaust diffuser

Mgr. Jan Šimák, RNDr. Jaroslav Pelant

ECCOMAS 2012 Proceedings, Vienna University of Technology, Vienna, Rakousko

Comparison of several models of the laminar/turbulent transition

Ing. Petr Straka, Ing. Jiří Fürst, Ing. Jaromír Příhoda

Experimental Fluid Mechanics, Technical University of Liberec, Liberec, ČR

Modelling of the bypass-transition in the linear turbine blade cascade

Ing. Petr Straka, Ing. Jaromír Příhoda

ECCOMAS 2012 Proceedings, Vienna University of Technology, Vienna, Austria

Global optimization of two-dimensional high lift aerodynamic system

Ing. Pavel Hospodář, Mgr. András Szöllös, Ing. Petr Vrchota 

ICAS 2012 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Optimage Ltd., Edinburgh, UK

Stabilization of longitudinal aircraft motion using model predictive control and exact linearization

Ing. Pavel Hospodář

ICAS 2012 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Optimage Ltd., Edinburgh, UK

Numerical study of reacting flow with transfer through the wall into neighborhood

Ing. Vojtěch Běták, Ing. Jan Kubata, Ing. Jan Tůma

Topical problems of fluid mechanics 2012 : conference : February 15-17, 2012 : proceedings, Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i, 2012.

Numerical study of non-reacting turbulent flow field in JETIS chamber

Ing. Vojtěch Běták, Ing. Jan Kubata, Ing. Jan Tůma

COMPUTATIONAL MECHANICAS 2012, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

Experimental and Numerical Research of a Novel combustion Chamber for Small Gas Turbine Engines

Ing. Vojtěch Běták, Ing. Jan Kubata, Ing. Jan Tůma, Ing. Radek Hýbl

Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2012, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic

Tlumení v záběrech ozubených kol

Ing. Zdeněk Doležal

Colloquium Dynamics of Machines 2012, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha

Modal analysis of the rotor system

Ing. Tomáš Jamróz, Ing. Tomáš Horáček, Ing. Karel Patočka, Ing. Vladimír Dániel

20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012, SVS FEM, s.r.o., Přerov

NDI Aspects of Aircraft Lifetime Extension in according to Damage Tolerance Philosophy

Ing. Roman Růžek, Ing. Marie Boháčová

Multiscaling and Mesomechanics Aspects of Globalization in Science and Culture, Hungarian Academy of Sciences, Centre of Energy Research, Budapest, Hungary

Boundary conditions for the compressible gas flow as a modification of the riemann problem

RNDr. Martin Kyncl, RNDr. Jaroslav Pelant

ECCOMAS 2012, Grafisches Zentrum an der TU Wien, Wien

Numerical simulation of the flow around diffusible barriers

RNDr. Martin Kyncl, RNDr. Jaroslav Pelant

Experimental fluid mechanics 2012, Polypress s.r.o.

Aeroelastic Certification of Light Sport Aircraft According "LTF" Regulation

Ing. Jiří Čečrdle, Ing. Václav Hlavatý

18th International Conference, Engineering Mechanics 2012, Conference Proceedings, Association for Engineering Mechanics, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic

Eigenvalue and Flutter Sensitivity Analysis of Airliner Wing

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.
Ing. Ondřej Vích

ICAS 2012 Proceedings

Practical application of FEM to determine the effect of mechanical fasteners on stress state and fatigue behavior ofaircraft structure

Ing. Radek Doubrava Ph.D.

Conference Proceedings of 3rd International Conference of Engineering Against Failure

Strain Concentration and Fracture at the Impact Site during the Compression of a Carbon/Epoxy Composite

Ing. Martin Kadlec
Ing. Václav Kafka CSc.

3rd International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF III)

Design and Verification of a Jet Trainer Aircraft Primary Structure Repair Using an Adhesively Bonded Boron Composite Patch

Ing. Jan Eaška Ph.D.
Ing.Dr. Roman Růžek
Ing. Radek Doubrava Ph.D.

3rd International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF III)

Advanced evaluation method for fatigue properties of original and innovated metal aircraft principal structure elements

Ing. Václav Horák
Ing. Martin Oberthor
Ing. Jakub Šedek

Engineering Against Failure Proceedings of the 3rd International Conference of Engineering Against Failure; 06/2013

Experimental measurement and numerical modelling of fatigue characteristics of the chosen types of composite materials

Ing. Michal Král
Ing. Matěj Hraška

Polymer Composites 2013

Design of Steel/PTFE Constructional Bonding Technology - from Submission towards Solution

Mgr. Jakub Podzimek

Proceedings of the 3rd International Conference of Engineering Against Failure

Lepený spoj titan/poly(tetrafluorethylen)

Mgr. Jakub Podzimek

Polymer Composites 2013

Řešení reaktivního proudění za použití děleného řešiče

Ing. Vojtěch Běták

New Challenges in Aerospace Sciences

Wind tunnel study of gas dispersion in presence of rectangular building

Ing. Petr Michálek Ph.D.
Mgr. David Zacho

Fluid Structure Interaction VII

Vortex shedding behind cooling tower model

Ing. Petr Michálek Ph.D.
Mgr. David Zacho

Computational Mechanics 2013

Harmful gas dispersion in complex terrain

Ing. Petr Michálek Ph.D.
Mgr. David Zacho

Engineering mechanics 2013

The discontinuous Galerkin method for the numerical simulation of compressible viscous flow

RNDr. Jan Česenek Ph.D.

Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2013

The analysis of the boundary conditions for the compressible gas flow as a modification of the Riemann problem

RNDr. Martin Kyncl, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Pelant, CSc.

Engineering Mechanics 2013

Simulation of the Propeller Disk Inside the Symmetrical Channel

RNDr. Martin Kyncl, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Pelant, CSc.

International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013

Nanocomposite Painting System – Improvement of Tribological Properties

Ing. Martina Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Linda Diblíková, Ph.D.
Ing. Miroslav Valeš

Engineering Against Failure

The new wear-resistant coating system containing carbon nanotubes

Ing. Miroslav Valeš

IN_TECH2013

Corrosion simulator: A useful tool for characterization of galvanically coupled materials behaviour under thin electrolyte film

Ing. Martina Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Linda Diblíková, Ph.D.

EUROCORR2013

Modelling of materials degradation caused by corrosion

Ing. Martina Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Linda Diblíková, Ph.D.

EUROCORR2013

Application of Mathematical Modelling for Simulation of Galvanic Corrosion

Ing. Martina Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Linda Diblíková, Ph.D.

SIMULTECH 2013

Modeling of Corrosion Damage of Real Aircraft Structure

Ing. Martina Pazderová, Ph.D.
Ing. Vít Jeníček
Ing. Linda Diblíková, Ph.D.

EUCASS 2013

Kompozitní povlak zinek-teflon

Ing. Miroslav Valeš

Progresivní metody povrchových úprav

Kompozitní povlak zinek-teflon

Ing. Miroslav Valeš

Jan Kudláček

45.celostátní aktiv galvanizétů

Eigenvalue and Flutter Sensitivity Analysis of Airliner Wing

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.
Ing. Ondřej Vích

Engineering Mechanics 2013, 19th International Conference

Assessment of Aileron Tab Installation Influence to Aircraft Flutter Characteristics

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

52nd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference Proceedings

Design and Development of New Whirl Flutter Aeroelastic Demonstrator

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.
Ing. Jaromír Maleček

55th AIAA/ASME/ASCE/AHS/SC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference Proceedings 2014

Influence of Propeller Blade Force Spanwise Distribution on Whirl Flutter Characteristics

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

Engineering Mechanics 2014, 20th International Conference, Book of Full Texts 2014

Updating of Aircraft Structure Dynamic Model to Ground Vibration Test Results

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

29th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences Proceedings 2014

Improved Solution of Whirl Flutter Using MSC.NASTRAN

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

MSC.Software Users' Conference 2014 Proceedings 2014

Influence of the Kissing Bond Defect to the Fatigue Life in Friction Stir Welds of AA7475-T7351 Aluminium Alloy

Ing. Martin Kadlec
Ing.Dr. Roman Růžek

10th International Symposium on Friction Stir Welding 2014

Aeroelastic Simulations of the SADE FNG Smart Leading Edge – Smart Single Slotted Flap High-lift Configuration

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

Aeroelasticity and Structural dynamics, International Forum, 2013

Application of earsm turbulence model to simulation of reacting flow field in jetis combustion chamber

Ing. Vojtěch Běták
Ing. Jan Kubata
Ing. Jan Tůma

11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI) and 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V) 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI) 2014

An Analysis of Compressor Blade by Using a Digital Scanner

Ing. Richard Vysoký

New Trends in Aviation Development 2014

Gas generator identification and hydro-mechanical control design for turboshaft engine

Ing. Jozef Zakucia

New Trends in Aviation Development 2014

Study of gas dispersion around a 2D model hill in a boundary layer wind tunnel

Ing. Petr Michálek
Mgr. David Zacho

7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People 2014

Comparison of Various Means of Attachment of High Temperature Strain Gauge

Ing. Jan Cagáň
Ing. Jindřich Rosa
Ing. Filip Rösler

Applied Mechanics and Materials 2014

Measurement of Aircraft Propeller Dynamic Loading

Ing. Jan Cagáň
Ing. Jindřich Rosa

Applied Mechanics and Materials 2014

Proposal of stiffness reduction model for composite structures under multiaxial fatigue loading

Ing. Matěj Hraška
Ing. Michal Král
Ing. Bohuslav Cabrnoch

31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics Proceedings 2014

Development of phenomenological based aproach for fatigue calculations of fiber reindforced composite structures

Ing. Matěj Hraška
Ing. Michal Král
Ing. Bohuslav Cabrnoch

Experimentální a výpočtové metody v inženýrství 2014

Porovnání metod pro stanovení podílu výztuže v kompozitu

Mgr. Jakub Podzimek
Ing. Zdeněk Mašek

Mechanika kompozitních matriálů a konstrukcí 2014

Numerical Simulation of the Turbulent Compressible Gas Flow in the Vaneless Machines

RNDr. Jaroslav Pelant CSc.
RNDr. Martin Kyncl Ph.D.

ENGEINEERING MECHANICS 2014

The Initial-Boundary Riemann Problem for the Solution of the Compressible Gas Flow

RNDr. Jaroslav Pelant CSc.
RNDr. Martin Kyncl Ph.D.

WCCM XI - ECCM V - ECFD VI 2014

Numerical Simulation of the Passive Gas Mixtures Flow

RNDr. Jaroslav Pelant CSc.
RNDr. Martin Kyncl Ph.D.

Experimental Fluid Mechanics 2014

Numerical Simulation of Compressible Transitional Flow Through High-Loaded Turbine Blade Cascade

Ing. Petr Straka Ph.D.

Topical Problems of Fluid Mechanics 2014

Modelling of compressible flow through turbine blade cascade with various wall roughness

Ing. Petr Straka Ph.D.

Conference Proceedings - 13th Conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2014

Porovnání numerických a experimentálních výsledků výzkumu proudění v přímých lopatkových mřížích s přetlakovým lopatkováním

Ing. Petr Straka Ph.D.
Ing. Milan Kladrubský

Turbostroje 2014 - Sborník referátů

Numerical modelling of fatigue damage in fiber reinforced composites and the proposal of experimental verification

Ing. Michal Král

Konference Studenstské Tvůrčí Činnosti STČ 2014 Sborník Konference

Direct dynamic response computation of an aircraft structure based on experimentally identified modal model

Ing. Petr Malínek

30 th conference with international participation Computational Mechanics 2014

Updating of Aircraft Dynamic Model According Results of Ground Vibration Test

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

30th Conference with international Participation, Computational Mechanics 2014

The initiation fracture resistence JQ definition and a practical effect of the phenomenon on the crack growth retardation

Ing. Jiří Běhal CSc.
Ing.Dr. Roman Růžek
Ing. Petr Homola Ph.D.

Proceedings of the 2nd Int. Conf on Airworthiness & Fatigue-8th ICSAELS Series Conference

Preparatory Analyses and Tests of W-WING Whirl Flutter Demonstrator

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.
Ing. Jaromír Maleček
Ing. Václav Hlavatý
Ing. Petr Malínek

56th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference Proceedings

Simulation of Nonlinear Characteristic of Aileron Attachment on Aeroelastic Demonstrator Using Active Electromagnetic Spring Concept

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.
Ing. Jaromír Maleček
Ing. Václav Hlavatý
Ing. Petr Malínek

Engineering Mechanics 2015, 21st International Conference

Mechanical Concepts for Simulation of Nonlinear Engine Suspension on Aeroelastic Demonstrator

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.
Ing. Jaromír Maleček
Ing. Václav Hlavatý
Ing. Petr Malínek

Experimental Stress Analysis 2015, 53rd International Conference

Parametric Whirl Flutter Analysis of Twin Turboprop Aircraft Configuration

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

6th European Conference for aeronautics and Space Sciences

Evaluation of the laboratory fatigue test and the fatigue behaviour of an innovated metal aircraft principal structure element

Ing. Václav Horák Ph.D.
Ing. Martin Oberthor
Ing. Jakub Šedek
Ing. Jan Raška Ph.D.

4th International Conference of ENGINEERING AGAINST FAILURE

CFRP Fuselage Panels Behaviour in Compression

Ing. Dr. Roman Růžek
Ing. Martin Kadlec Ph.D.
Konstantinos Tserpes
Evangelos Karachalios

53rd Conference on Experimental Stress Analysis - Experimental Stress Analysis 2015

Evaluation of a bond joint in the carbon weave reinforced thermoplastic manufactured by stacked tailored blanks

Ing. Jakub Šedek
Ing. Robin Hron
Ing. Martin Kadlec Ph.D.

53rd Experimental Stress Analysis (EAN2015)

Vývoj a zkoušky mořících inhibitorů snižujících nebezpečí vodíkové křehkosti

Ing. Miroslav Valeš Ph.D.
Ing. Markéta Bláhová
Ing. Petr Szelag
Alena Faltýnková

57. MEZINÁRODNÁ GALVANICKÁ KONFERENCIA

Vývoj inhibitorů koroze pro moření v kyselých roztocích

Ing. Miroslav Valeš Ph.D.
Ing. Markéta Bláhová
Ing. Petr Szelag
Alena Faltýnková

48. CELOSTÁTNÍ AKTIV GALVANIZÉRŮ

Mathematical model of propeller control system

Ing. Jaroslav Braťka
Ing. Jozef Zakucia Ph.D.

Modern safety technologies in transportation MOSATT 2015

Mathematical model of hydromechanical part of FADEC for turboshaft aircraft engine

Ing. Jozef Zakucia Ph.D.
Ing. Jaroslav Braťka
Ing. Roman Kříž

Modern technologies in transportation

Finite volume - space-time discontinuous Galerkin method for the solution of compressible turbulent flow

Mgr. Jan Česenek Ph.D.

Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015

Numerical Simulation of the Passive Gas Mixture Flow

RNDr. Martin Kyncl Ph.D.
RNDr. Jaroslav Pelant CSc.

EPJ Web of Conferences, Volume 92, 2015, EFM14 – Experimental Fluid Mechanics 2014

Numerical Simulation of the Gas Dispersion

RNDr. Martin Kyncl Ph.D.
RNDr. Jaroslav Pelant CSc.

EFM15 – Experimental Fluid Mechanics 2015

Analysis of the Boundary Problem with the Preference of Mass Flow

RNDr. Martin Kyncl Ph.D.
RNDr. Jaroslav Pelant CSc.

Engineering Mechanics 2015

Improvement of CFD aerodynamic characteristics using modal deformation

Ing. Petr Vrchota Ph.D.
RNDr. Aleš Prachař Ph.D.

55th Israel Annual Conference on Aerospace Sciences 2015

Improvement of CFD results of NASA CRM by online mesh deformation using modal analysis of a wing

Ing. Petr Vrchota Ph.D.
RNDr. Aleš Prachař Ph.D.

33rd AIAA Applied Aerodynamics Conference

X-ray monitoring for astrophysical applications on Cubesat

Ing. Vladimír Dániel Ph.D.

SPIE 9510, EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV, 951005

Analysis of thermo-mechanical fatigue of generator turbine

Ing. Jiří Had, Ing. Tomáš Jamróz

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION

Povrchové epoxidové vrstvy plněné částicovými plnivy

Mgr.. Jakub Podzimek
Ing. Zdeněk Mašek

Polymerní kompozity 2015

Strukturální analýza lopatkových kol

Ing. Tomáš Jamróz
Ing. Jiří Had

Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation

Numerical prediction of soot formation in combustion chamber for small jet engines

Ing. Vojtěch Běták
Ing. Jan Kubata

EFM15 - Experimental Fluid Mechanics 2015

Stiffness reduction model for composite materials under cyclic loading - identification of model parameters

Ing. Michal Král
Ing. Stanislav Holý

32nd DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM ON ADVANCES IN EXPERIMENTAL MECHANICS

The proposal and experimental verification of the phenomenologically based model for calculations of composites structures subjected to cyclic loading

Ing. Michal Král
Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.
Ing. Stanislav Holý

Polymerní kompozity 2015

Effect of mechanical properties of fasteners on stress state and fatigue behaviour of aircraft structures as determined by damage tolerance analyses

Ing. Radek Doubrava Ph.D.

Proceda Engineering of 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015

Test and numerical assessment of fuel tank damage

Ing. Radek Doubrava Ph.D.
Ing. Lucie Nováková

Proceedings of 4th International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF IV)