Aplikované výsledky a patenty

Aplikované výsledky docílené prostřednictvím výzkumných, vývojových a inovačních aktivit ve VZLÚ.